Dla rodziców

ZADANIA DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU

 

Ogłoszenie- MAŁOPOLSKIE TALENTY 2020 - pobierz

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA UCZNIA DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW - edycja 2020 - pobierz

FORUM MŁODYCH TALENTÓW- pobierz

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EPIDEMII COVID -19 W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI W  JEŻÓWCE - pobierz

Nowe zarzadzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym - pobierz

Zarzadzenie dyrektora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym - pobierz

 

Informacja

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu dla uczniów - pobierz

 

Ogłoszenie

Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020 r. 

Ogłoszenie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. kształcenie na odległość w szkołach i placówkach edukacyjnych zostało przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Drodzy Uczniowie! W okresie od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wychowawcy każdego dnia sprawdzają online obecność uczniów. W tych dniach nauczyciele poszczególnych przedmiotów prowadzą zajęcia zdalnie, a informacje do uczniów i rodziców przekazywane są przez stronę internetową szkoły, pocztę elektroniczną lub komunikatory internetowe. Uczniowie, którzy nie będą uczestniczyć w zajęciach online i wykonywać zadań przygotowywanych przez nauczycieli przedmiotu, będą traktowani jak uczniowie, którzy nie spełniają obowiązku szkolnego.

Komunikat dla Rodziców - pobierz

j. polski - wejdź

j. angielski, historia - wejdź

j. angielski - wejdź

matematyka - wejdź

geografia, biologia, chemia - wejdź

język niemiecki - wejdź

muzyka, plastyka - wejdź

katecheza - wejdź

technika - wejdź

 

 

 

 

 

 
 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik

 
 
     
 
   
>>