Dla rodziców

Wydarzenia rok szkolny 2015/2016

1 wrzesień:

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września 2015 roku społeczność Szkoły Podstawowej im T. Kościuszki w Jeżówce po uroczystej mszy św. zgromadziła się w sali gimnastycznej, by zainaugurować nowy rok szkolny 2015/2016.

Dyrektor szkoły, Pani Bożena Szatan oficjalnym przemówieniem gorąco powitała przybyłego księdza proboszcza Antoniego Kaziora, opalonych i wypoczętych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zgromadzonych rodziców.

W dalszej części uczniowie wspólnym apelem powitali szkołę, nauczycieli, a nauczyciele swoich uczniów. Podczas spotkania pamiętano również o 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć o poległych w tej wojnie uczczono minutą ciszy. Po apelu wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.

Życzymy wszystkim wspaniałego, owocnego roku szkolnego 2015/ 2016.

Organizatorzy: H. Makowska

16 wrzesień:

ODBLASKOWA SZKOŁA

Od września Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce aktywnie przestąpiła do ,,KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA” -promującej bezpieczeństwo dzieci na drodze, której głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na drodze. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez pieszych z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Uczniowie naszej szkoły chcą być widoczni na drodze.

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

16 wrzesień:

UCZYMY SIĘ RATOWAĆ!

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w akcji „Uczymy ratować”. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani ratownicy medyczni. W formie praktycznych ćwiczeń uczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która takiej pomocy potrzebuje.

W spotkaniu wykorzystano materiały dydaktyczne przygotowane przez ratowników. Przypomniano numery telefonów alarmowych, a w trakcie praktycznych ćwiczeń uczniowie uczyli się sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz układać ją w bezpiecznej pozycji. Wykorzystując manekin dzieci uczyły się, jak pomóc rannemu, który nie oddycha.

Podsumowaniem zajęć było wręczenie dzieciom dyplomów „Młodego Ratownika” .

Organizatorzy: SP Jeżówka

wrzesień:

SPRZĄTAMY ŚWIAT

Uczniowie naszej szkoły systematycznie poszerzają swoją wiedzę o ekologii i dbają nie tylko o otoczenie własnej szkoły, ale sprzątają i promują czystość w swojej miejscowości. Dzieci całej szkoły bardzo chętnie wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

Podczas takich akcji uczniowie od najmłodszych lat nabywają nawyki dbania o otaczający nas świat, dostrzegają negatywne skutki zanieczyszczenia środowiska. Sprzątając naszą okolicę uświadamiają sobie, jakie znaczenie w życiu codziennym ma segregacja śmieci, jak szkodliwe dla ludzi jest nieprawidłowe składowanie odpadów. Partnerem sprzątania w naszej miejscowości był Urząd Miasta i Gminy Wolbrom.

30 wrzesień:

DZIEŃ CHŁOPAKA

Dziś jest święto wszystkich chłopców,

I tych dużych i tych małych,

Czas więc życzyć dużo harców,

Chwil szczęśliwych i wspaniałych.

W szkole samych piątek, szóstek,

W życiu samej pomyślności,

Byś nie wiedział, co to smutek,

Byś nie zaznał czyjejś złości.

30 września w naszej szkole obchodziliśmy DZIEŃ CHŁOPAKA. Dziewczyny z klasy szóstej umilały dzień naszym chłopcom organizując dla nich ciekawe konkurencje. Chłopcy spisali się na medal i chętnie uczestniczyli w zabawie. W dalszej części spotkanie dziewczyny z poszczególnych klas wręczyły swym kolegom liczne upominki. Po południu na terenie naszej szkoły odbyła się dyskoteka.

Organizatorzy:A. Barczyk, A. Wójcik, M. Makowski

1 październik:

WYCIECZKA DO ZOO W KRAKOWIE

1 października 2015r uczniowie klas od 0 do III o godzinie 8.00 wyruszyli autokarem do Ogrodu Zoologicznego w Krakowie.

Celem wycieczki było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata oraz kształtowanie umiejętności grzecznego i kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. Przyglądanie się zachowaniu egzotycznym zwierzętom budziło wśród dzieci wiele emocji. Pani przewodnik w ciekawy sposób opowiadała o życiu zwierząt zamieszkujących ZOO. Dzieciom szczególnie podobały się śmieszne małpki, olbrzymie słonie i wysokie żyrafy.

Wiadomości zdobyte podczas wycieczki na trwale zapiszą się w pamięci uczniów. Wycieczka okazała się nie tylko wspaniałym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją przyrody.

Organizatorzy: H. Makowska, A. Barczyk, D. Mól

16 wrzesień:

ODBLASKOWA SZKOŁA-KONKURSY

KONKURS PLASTYCZNY DLA KL. 0 – III ,, NOŚ ODBLASKI-BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE’’ /PRACE – FORMAT DOWOLNY, TECHNIKA - DOWOLNA, TERMIN DO 20.10.2015 / P.HALINA MAKOWSKA/

CEL: PROMOCJA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI NA DRODZE

KONKURS WIEDZOWY DLA KL.IV- VI ,,BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM” /TEST WIEDZOWY DN. 22.10.2015 /P.EWA MICYK /

CEL: SPRAWDZENIE WIEDZY UCZNIÓW KLAS IV-VI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

2 październik:

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dzień Pieczonego Ziemniaka to już tradycja naszej szkoły. W tym roku uczniowie po raz siódmy spotkali się na wspólnej zabawie.

Dzień Ziemniaka okazał się doskonałą okazją do uświadomienia społeczności szkolnej walorów zdrowotnych tego popularnego warzywa. Najbardziej wyczekiwanym momentem była oczywiście pyszna degustacja przygotowana przez rodziców.

Uczniowie z klas 0-III poznali historię tego popularnego warzywa, dowiedzieli się, jakie ma wartości odżywcze i jakie potrawy można z niego przyrządzić. Kolejnym punktem programu były zawody sportowe i konkursy. Wesołe ludziki wykonane z ziemniaków oraz ich imiona zachwycały różnorodnością. Niezwykłą pomysłowością i oryginalnością wykazali się uczniowie klas IV – VI, wykonali oni jesienne bukiety, które z pewnością przyozdobią szkolne korytarze.

Wybrano KRÓLA I KRÓLOWĄ JESIENI. Piękne stroje skłoniły komisję do wybrania również księcia i księżniczki. Po skończonych konkurencjach wszystkie klasy zostały nagrodzone za wysiłek i dobrą zabawę.

Organizatorzy: A. Barczyk, E. Misiek

7 pażdziernik:

PIESKOWA SKAŁA, OJCÓW – SPACER PO PIĘKNEJ OKOLICY.

Korzystając z jesiennej pogody uczniowie klas IV- VI postanowili wybrać się na mały spacer. W miłej atmosferze swoje zwiedzanie rozpoczęli od Pieskowej Skały i Maczugi Herkulesa.

Kolejnym punktem wycieczki był Ojcowski Park Narodowy, a w szczególności Dolina Wodąca. Spacerkiem udali się na szczyt Góry Koronnej (436 m. n. p. m). Góra znajduje się 110 metrów nad dnem Doliny Prądnika, dzięki czemu stanowi doskonały punkt widokowy.

Po zejściu udali się w kierunku miejsca, gdzie mogli się posilić. Smakosze regionalnej kuchni mogli skosztować ciepłe i smaczne „ojcowskie” posiłki.

Po krótkim odpoczynku uczniowie udali się w kierunku kolejnego ciekawego miejsca, jakim jest Brama Krakowsko – Częstochowska. Przedstawione przez opiekunów legendy bardzo spodobały się wszystkim uczniom. Największym zainteresowaniem cieszyło się jednak Źródełko Miłości.

Kolejnym punktem wycieczki były ruiny zamku w Ojcowie. Wszyscy zwiedzający poznając historię kiedyś tak dużego zamku starali się wyobrazić jak wyglądało w nim życie.

Po zakończonym spacerze uczniowie uznali Dolinę Prądnika za magiczne miejsce, które warto odwiedzać.

Organizatorzy: E. Micyk, A. Wójcik, M. Makowski

9 październik:

DZIEŃ PAPIESKI

Uczniowie klasy szóstej pięknym montażem słowno- muzycznym przypomnieli młodszym kolegom i koleżankom postać Jana Pawła II. Tegoroczny Dzień Papieski obchodzony był pod hasłem „ Jan Paweł II -Patron Rodziny”. Prezentowane teksy przybliży zebranym postać papieża Polaka, ale poruszały również kwestie dotyczące rodziny.

Pośród tych wielu dróg rodzina jest pierwszą i z wielu względów najważniejszą.

Rodzina jest drogą , od której nie może on się odłączyć.

Rodzina jest wspólnotą świętą.

Od tego, jaka jest rodzina, zależy naród, bo od tego zależy człowiek.

Organizatorzy: E. Misiek

13 październik:

ODBLASKOWA SZKOŁA

W ramach prowadzonego w szkole KONKURSU ODBLASKOWA SZKOŁA uczniowie wszystkich klas wykonali gazetki ścienne. Celem w/w akcji było aktywne włączenie i zaangażowanie wszystkich uczniów w tak ważną dla wszystkich inicjatywę noszenia odblasków – w celu poprawy bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły.

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

13 paździenik:

ODBLASKOWA SZKOŁA-SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

W ramach prowadzonej przez naszą szkołę akcji "Odblaskowa szkoła", w dniu 13 października odbyło się spotkanie edukacyjne ze Strażą Miejską z Wolbromia. Zajęcia były prowadzone dla wszystkich klas. W trakcie spotkania dzieci miały okazję dowiedzieć się czym zajmuje się Straż Miejska Miasta Wolbromia oraz jak należy zachować się na przejściu dla pieszych. Uczniowie uczestniczyli w zabawach o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Strażnicy przygotowali specjalne przejście dla pieszych i sygnalizacją świetlną. Na końcu wszystkie dzieci otrzymały odblaski ufundowane przez firmę Tri Poland z Wolbromia. .

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

październik:

„ NOŚ ODBLASK”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeżówce w ramach projektu „ ODBLASKOWA SZKOŁA” zorganizowali happening na temat bezpieczeństwa pieszych pod hasłem „ NOŚ ODBLASK”.

Widoczny korowód z transparentem wyruszył sprzed szkoły w teren Jeżówki. Uczniowie przekonywali mieszkańców, że wypadki z udziałem pieszych są z reguły najbardziej tragiczne w skutkach. Spotkani rozmówcy podkreślali, że pieszego chroni tylko własny rozsądek. Mały element to najprostszych sposób na poprawę bezpieczeństwa- mówiła sołtys wsi Iwona Żelazny. Pracownik firmy IWTRANS – Bartosz Pietrasik- zachęcał dzieci do noszenia odblasków: „ W czasie złej widoczności na drodze pieszy, który nie ma żadnego elementu odblaskowego, a często też ubrany jest na czarno, po prostu staje się niewidoczny”.

Nowe przepisy nakładają obowiązek na każdego pieszego poruszającego się po zmroku poza terenem zabudowanym do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych użytkowników ruchu. Niestosowanie się do tego przepisu - może kosztować wiele. Przede wszystkim nasze życie. Wykroczenie to możne też skutkować mandatem. W okresie jesiennym wszyscy przypominają pieszym, jak ważne jest zapewnienie sobie bezpieczeństwa w warunkach ograniczonej widoczności.

Zorganizowana akcja powinna na długo pozostać w pamięci uczniów, mieszkańców i kierowców. Dzieci mają nadzieję, że happening odniesie pozytywny efekt.

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

październik:

ŚLUBOWANIE KLASY I, DZIEŃ NAUCZYCIELA

15 października w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego pierwszoklasisty, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment – ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Na początku uroczystości zaprezentowali program artystyczny, w którym udowodnili, że zasługują na miano pierwszoklasisty. Wspólnie ze starszymi koleżankami z klasy szóstej wzięli udział w przedstawieniu, w którym pięknie śpiewali i recytowali. W dalszej części ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły – Bożena Szatan dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Bardzo miłą chwilą dla dzieci było wręczenie pamiątkowych dyplomów, prezentów od rodziców i upominków przygotowanych przez uczniów klasy VI. Wiele ciepłych słów skierował również do uczniów klasy pierwszej nasz proboszcz Antoni Kazior.

Uroczystość została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów z klasy pierwszej. Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole był wspaniałą przygodą z nauka. W tym dniu uczniowie klasy szóstej przygotowali krótki program artystyczny, w którym podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły z trud nauczania i wychowania.

Pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za ich codzienny trud i wręczyła nagrody. Nagrodę dyrektora szkoły otrzymali: E. Micyk, A. Barczyk, M. Makowski, D. Kośmider . Pani A. Wójcik otrzymała nagrodę Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom. Na koniec były życzenia i głośne sto lat.

Zapomnijcie o wybrykach i wyskokach,

O tym, co my zepsuliśmy w mgnieniu oka.

Przepraszamy za te figle, za te psoty,

Przepraszamy za problemy i kłopoty.

Przepraszamy za te wszystkie przykre dni,

Pamiętajcie, że co złego, to nie my.

Dziś błagamy o chwileczkę zapomnienia

I prosimy was, przyjmijcie te życzenia. .

Organizatorzy: D. Mól, A. Wójcik

październik:

ODBLASKOWA SZKOŁA- PODSUMOWANIE PROJEKTU.

Celem konkursu było zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Program dał możliwość wykazania, że nasza szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

W ramach akcji "odblaskowa szkoła" zostało przeprowadzonych szereg inicjatyw m.in:

• Konkurs plastyczny na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym ,,Noś odblaski-bądź bezpieczny na drodze (20.10.2015r)

• Konkurs wiedzy ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym’’ (22.10.2015)

• Organizacja Happeningu promującego bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły (20.10.2015) Akcja środowiskowa ,,Noś odblaski’’-Spotkanie z panią Sołtys, mieszkańcami Jeżówki, przedstawicielem straży miejskiej, firmą IWTRANS

• Gazetki klasowe

• Dyplom Młodego Ratownika-Spotkanie z Ratownikami Medycznymi (16.09.2015)

• Promocja na stronach internetowych (Szkoły, miejscowości Jeżówka i gminy Wolbrom)

• Spotkanie ze Strażą Miejską z Wolbromia (13.10.2015)

• Wyposażenie 100% uczniów klas 0-III w kamizelki odblaskowe (Zakupione z funduszu Rady Rodziców) Pozostali uczniowie otrzymali kamizelki od rodziców.

• Wyposażenie 100% uczniów w małe elementy odblaskowe ufundowane przez firmę Tri Poland Zwracamy się z prośbą do uczniów i rodziców o zachowanie szczególnej uwagi podczas przechodzenia na przejściach dla pieszych, na światłach, skrzyżowaniach, przy słabej widoczności (rano, wieczorem) oraz noszenie w widocznym miejscu (plecaki, elementy ubioru) elementów odblaskowych.

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

listopad:

„ŚNIADANIE DAJE MOC”.

6 listopada dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III naszej szkoły wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się.

Tego dnia od samego rana panowała ożywiona atmosfera. Uczniowie przynieśli do szkoły produkty potrzebne do przygotowania zdrowego śniadania. Na udekorowanych szkolnych stolikach, dzięki pomocy rodziców, znalazły się kolorowe kanapki, przeróżne sałatki warzywne i owocowe, różne gatunki pieczywa, soki oraz napoje mleczne. Przypomnieliśmy o ważnej roli śniadania oraz zasadach zdrowego odżywiania. Wspólnie przygotowane i spożyte śniadanie dało nam dużo radości oraz mocy do nauki i zabawy. Z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję tej zdrowej akcji.

Organizatorzy:A. Barczyk, D. Mól, H. Makowska

listopad:

"CZYTANIE JEST DLA UMYSŁU TYM, CZYM GIMNASTYKA DLA CIAŁA.".

Akcja pod nazwą „Kiermasz taniej książki” ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję i z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie ze strony uczniów i rodziców. Uczniowie przez kilka dni oglądają, czytają fragmenty książek, które potem mogą zakupić. W dzisiejszych czasach, gdy dominuje telewizja, Internet, musimy pamiętać, że korzyści płynące z czytania są niezaprzeczalne. Czytanie rozwija wyobraźnię dziecka, wzbogaca słownictwo, wspiera rozwój, uczy samodzielnego myślenia, koncentracji, kształtuje pozytywne postawy i zachowania.

Organizatorzy: A. Wójcik

listopad:

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH I ŻOŁNIERSKICH.

10 listopada w Szkole Podstawowej w Bydlinie zespoły i soliści ze szkół podstawowych uczestniczyli w festiwalu pieśni patriotycznych i żołnierskich. Naszą szkołę reprezentowała Gabriela Maślisz z klasy VI, która zajęła III miejsce. Gratulujemy!

Organizatorzy: D. Mól

listopad:

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI.

10 listopada uczniowie naszej szkoły świętowali 97. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczennice klasy szóstej przygotowały podniosły i uroczysty montaż słowno muzyczny, w którym przypomniały ważne daty i wydarzenia historyczne. Atrakcją całego przedstawienia było wspólne śpiewanie pieśni legionowych i patriotycznych.

11 listopada przedstawiciele naszej szkoły: Gabriela Maślisz, Natalia Sajdak, Jakub Stojek pod opieką pani dyrektor Bożeny Szatan, Agaty Wójcik i Mateusza Makowskiego wzięli udział w gminnych obchodach Święta Niepodległości. Uczestniczyli we mszy św. w intencji Ojczyzny. Po mszy świętej, przy dźwiękach orkiestry wszystkie poczty sztandarowe i zgromadzeni przemaszerowali pod strażnicę OSP, gdzie pod tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego wszyscy odśpiewali hymn, a delegacje złożyły wieńce i oddały hołd poległym za wolność.

Organizatorzy:E. Micyk, A. Wójcik

listopad:

CALINECZKA.

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym jego rozwój. Jak ogromnym przeżyciem dla dzieci jest oglądanie sztuki mogliśmy się przekonać obserwując uczniów naszej szkoły, którzy obejrzeli przedstawienie teatralne pt. „ Calineczka”

Organizatorzy:SP Jeżówka

grudzień:

SPOTKANIE Z POLICJANTKAMI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OLKUSZU

W środę 3 grudnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły gościli niezwykłych gości. Były nimi panie policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Podczas spotkania nasi najmłodsi uczniowie przypomnieli sobie:

• zasady bezpiecznego poruszania się po drogach

• największe zagrożenia, jakie mogą ich spotkać zarówno w drodze do i ze szkoły, jak i na jej terenie.

• zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

• zasady bezpiecznego korzystania z roweru.

Panie policjantki z niezwykłą cierpliwością odpowiadały na niekończące się pytania dzieci, udzielając wyczerpujących wyjaśnień. Uczniowie usłyszeli także na czym polega praca policjanta i co należy zrobić, aby w przyszłości móc zostać „stróżem prawa”. Starsi uczniowie obejrzeli film edukacyjny. Spotkanie z Policją było jednym z działań w ramach ogólnopolskiego konkursu „ODBLSASKOWA SZKOŁA”.

Organizatorzy: E. Micyk, H. Makowska

grudzień:

WYCIECZKA DO WOLBROMIA. SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

04.12.2015 nasi uczniowie wzięli udział w wycieczce do Wolbromia do Domu Kultury na przedstawienie teatralne ,,Pagonek i Gusia”. W bajce nie brakowało wspaniałych porywających przygód. Bohaterowie wnieśli wiele pouczających treści i ostrzeżeń na temat bezpieczeństwa

• Jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych?

• Co powinno znaleźć się w plecaku małego podróżnika?

• Jak należy przechodzić przez ulicę?

• Poznali najważniejsze numery telefonów alarmowych.

Dzięki barwnym i niezwykle sympatycznym postaciom morał płynący z bajki na długo pozostanie w naszej pamięci. Wszystko opiera się na odnalezieniu przez głównych bohaterów najpiękniejszego miejsca na ziemi. Finalnie okazuje się, iż najpiękniejszym miejscem na ziemi jest to miejsce, w którym sami czujemy się szczęśliwi. Po powrocie ze spektaklu ,,Pagonek i Gusia” odwiedził nas w szkole Mikołaj. Podczas spotkania uczniowie zaśpiewali Mikołajowi piosenki, wyrecytowali wierszyki. Długo oczekiwany gość wywołał uśmiech na twarzach dzieci. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia oraz prezenty wręczone dzieciom.

Organizatorzy: H. Makowska. D. Mól, A. Barczyk

grudzień:

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

10 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Pod Lasem w Wolbromiu odbył się finał Gminnego Konkursu Recytatorskiego przeznaczonego dla uczniów klas I- III. W tym roku tematem przewodnim wszystkich recytacji było hasło: „Podróże małe i duże”. Naszą szkołę reprezentowały: uczennica klasy I Aleksandra Misiek oraz uczennice klasy II Magdalena Dziubdziela i Natalia Dela.

Organizatorzy: A. Barczyk, D. Mól

grudzień:

UCZYMY DZIECI POMAGAĆ!

Już po raz kolejny w naszej szkole ruszyła akcja „Góra Grosza”. Uczniowie naszej szkoły począwszy od przedszkola, poprzez wszystkie kasy szkoły podstawowej usypali Górę Grosza. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu rodzinnym. Prowadzenie takich przedsięwzięć uczy niesienia pomocy potrzebującym. Wszystkim zbierającym grosze bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, włożony trud i każdy grosik.

Organizatorzy: A. Wójcik, M. Makowski, A. Barczyk

grudzień:

AKCJA POMOCNA DŁOŃ

W naszej szkole stało się już tradycją, że w okresie świątecznym Samorząd Uczniowski organizuje pomoc żywnościową dla Ochronki „Betlejem” w Wolbromiu. W tym roku organizatorzy akcji zbierali żywność o dłuższym terminie ważności.

Organizatorzy: A. Wójcik, M. Makowski

grudzień:

MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE...

18 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie wigilijne. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali jasełka, które wzbudziły ogromne wzruszenie i stały się dla każdego widza chwilą do zadumy nad życiem i istotą człowieczeństwa.

Skierowane na zakończenie jasełek do zebranych życzenia miały bardzo ważne przesłanie:

”Życzymy wam, byście nie byli jedynie niemymi przechodniami, abyście odkryli w drugim człowieku obecność Chrystusa, byście z radością i prostotą dziecka świętowali narodziny Zbawiciela i niech to będą również wasze narodziny - narodziny nowego człowieka. Błogosławionych Świąt!”

W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Poseł na Sejm RP pani Lidia Gądek, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, sołtys wsi Jeżówka Iwona Żelazny, Przewodniczący Rady Sołeckiej Robert Stojek, Prezes OSP Jeżówka Józef Łysek, przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele, nasi uczniowie wraz z rodzicami.

W dalszej części pani dyrektor Bożena Szatan i zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

Po wspólnie obejrzanych jasełkach zebrani złożyli sobie życzenia, połamali się opłatkiem i usiedli do stołu, na którym nie zabrakło tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez rodziców.

Organizatorzy: A. Wójcik, E. Micyk, M. Makowski

grudzień:

ŚWIĄTECZNY ANIOŁ

Dom Kultury w Wolbromiu zorganizował konkurs plastyczny „Świąteczny Anioł”. Z czternastu prac naszych uczniów wysłanych na konkurs III miejsce zdobyła praca Gabrieli Maślisz.

Organizatorzy: A. Wójcik, A. Barczyk, D. Mól

styczeń:

„PRZEGLĄD GRUP JASEŁKOWYCH 2016”

Już praz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „PRZEGLĄDZIE GRUP JASEŁKOWYCH 2016” organizowanym przez Dom Kultury w Wolbromiu. Komisja w składzie: Bogusław Gwiazda, Joanna Kajda, Anna Augustowska – Mazajczyk, Ewa Barczyk po obejrzeniu dziewięciu przedstawień jasełkowych przyznała naszym małym artystom wyróżnienie za scenariusz i śpiew na żywo. Organizatorzy szkolnych jasełek składają ogromne podziękowanie uczniom naszej szkoły za ogromne zaangażowanie.

Organizatorzy: A. Wójcik, E. Micyk

styczeń:

MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE...

Z pięknym przesłaniem uczniowie naszej szkoły zaprezentowali w kościele parafialnym przedstawienie jasełkowe. W przedstawieniu jasełkowym wystąpili: Karina Kleczko, Zuzanna Rams, Gabriela Maślisz, Natalia Sajdak, Paulina Misiek, Natalia Ptasińska, Kinga Kowalczewska, Magdalena Pypno, Oliwia Wróbel, Jakub Stojek.

Oprawa muzyczna : skrzypce- Zuzanna Rams, gitara- Gabriela Maślisz.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują księdzu proboszczowi Antoniemu Kazior za ciepłe przyjęcie i słodkie upominki dla małych artystów.

Organizatorzy: A. Wójcik, E. Micyk

styczeń:

BEZPIECZNY INTERNET

W czwartek 19 stycznia 2016 roku w ramach spotkania z rodzicami wygłoszona została prelekcja na temat bezpieczeństwa uczniów w sieci przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Podczas spotkania rodzice mogli zapoznać się z zagrożeniami jaki niesie niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Organizatorzy: E. Micyk

styczeń:

KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK

Nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w zorganizowanym przez Niepubliczne Przedszkole w Kąpielach Wielkich Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek. Konkurs wywołał ogromne zainteresowanie wśród najmłodszych. Naszą szkołę reprezentowała Paulina Madej i Kinga Gajewska. Uczestnicy zostali nagrodzeni brawami, aniołami z gipsu i dyplomami.

Organizatorzy: H. Makowska

styczeń:

KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie oddziału przedszkolnego bardzo lubią malować. Bardzo chętnie podęły się pracy, której celem było zaprezentowanie obrazu zimy.

Organizatorzy: H. Makowska

styczeń:

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 16.01.2016 r. o godzinie 14.00 w naszej szkole odbyła się Choinka połączona z Dniem Babci i Dziadka. Od wielu już lat w kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisany jest ten dzień. Uroczystość ta jest przygotowywana przez najmłodszych uczniów naszej szkoły. Tak było również i w tym roku.

Licznie zebranych gości powitała dyrektor szkoły - pani Bożena Szatan, składając serdeczne życzenia. W pięknie udekorowanej sali uczniowie przedstawili program artystyczny. W trakcie uroczystości babcie i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę, taniec, teatr i skecze mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Frekwencja jak co roku dopisała. Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Na koniec uroczystości dzieci zaprosiły swoich gości do wspólnej zabawy i na słodki poczęstunek. Gorące słowa podziękowania należą się również rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniach. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Organizatorzy:A. Barczyk, D. Mól, H. Makowska

luty:

WALENTYNKI

15 lutego w naszej szkole świętowaliśmy DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO. Jest to dzień, w którym przekazujemy życzenia osobom, które darzymy sympatią. Organizatorem imprezy był Samorząd Uczniowski. Już od rana panował u nas specyficzny nastrój. Uczniowie przyszli w tym dniu ubrani na czerwono, a na szkolnych korytarzach można było zaobserwować zwiększoną ilość czerwonych serduszek. Zorganizowano specjalną Pocztę walentynkową, aby można było przekazać walentynkowe serdeczności najbliższym. Nie zabrakło wyrazów sympatii pod adresem Pani dyrektor Bożeny Szatan, nauczycieli i wychowawców.

Organizatorzy: A. Barczyk, A. Wójcik, M. Makowski

luty:

CYRK

Przedstawienie cyrkowe w naszej szkole zostało nagrodzone gromkimi brawami. Imponujący pokazem żonglerki , występ komika, zwierząt, ćwiczenia akrobatyczne bardzo podobały się publiczności. Później wszystko zaczęło przenosić widzów w fantastyczny świat. Był to zabawny świat magii.

Organizatorzy: SP Jeżówka

marzec:

DZIEŃ KOBIET

Pan Mateusz Makowski wspólnie z chłopcami zorganizował na terenie naszej szkoły Dzień Kobiet. Panowie złożyli swoim koleżankom najserdeczniejsze życzenia i wręczyli upominki.

Organizatorzy: M. Makowski

marzec:

BEZPIECZNIE NA WSI

W naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem KRUS, w ramach którego uczniowie obejrzeli i poznali zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Uczniowie zostali również poinformowani o tym, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pt. „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne atrakcje w wakacje", którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczej dzieci. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Organizatorzy: SP Jeżówka

kwiecień:

PROJEKT „ JUŻ PŁYWAM”.

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu „ JUŻ PŁYWAM .” Plakat zachęcający do udziału w projekcie został umieszczony w widocznym miejscu, w głównym korytarzu. W tegorocznym kursie nauki pływania w ramach małopolskiego projektu uczestniczą dwie grupy uczniów po 15 uczestników. Zajęcia odbywają się w piątek, na basenie w Wolbromiu. Kurs odbywa się pod okiem wykwalifikowanego instruktora pływania. Opiekunami w czasie wyjazdów są: H. Makowska i Agata Wójcik. Ważnym celem projektu, jest nabywanie podstawowych umiejętności pływania. Różnorodność ćwiczeń kształtuje elementarne techniki pływania. Uczestnicy projektu zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa w wodzie, ze sposobami zapobiegania zagrożeniom, jak i zachowania się na basenie. Udział w projekcie pozwoli uczniom podnieść sprawność fizyczną. Jest świetną formą aktywnego spędzania wolnego czasu po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Organizatorzy: SP Jeżówka

kwiecień:

POWITANIE WIOSNY

Marzanna, zimowa panna, w słomianej sukience rozpostarła ręce. W lęku drżąca cała, topić się nie chciała. z rozwichrzonym włosem, ognie ją poniosą. Niechaj śnieg i mrozy wiośnie się ukorzą i porą radosną zawitaj nam wiosno!

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie naszej szkoły pożegnali zimę, a powitały tak wyczekiwaną przez wszystkich wiosnę. Dzieci z Marzanną i kolorowymi plakatami spotkały się na placu przed szkołą. Po krótkim spacerze nastąpił tradycyjny obrzęd pożegnania zimy – spalenie Marzanny. Mamy nadzieję, że wiosna już teraz szybko do nas zawita.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

kwiecień:

KONKURSY

Uczennica klasy VI Gabriela Maślisz wzięła udział w Przeglądzie Szkolnej Twórczości Artystycznej. Organizatorem konkursy by Dom Kultury w Wolbromiu. Gabriela zaśpiewała dwie piosenki: „Drzwi do kariery” i „Piosenkę drewnianych lalek”. Zajęła II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Kolejnym sukcesem Gabrieli Maślisz było również otrzymanie wyróżnienie w konkursie plastycznym „Zwyczaje świąteczne”. Gratulujemy.

Organizatorzy: A. Wójcik

kwiecień:

ZAWODY SPORTOWE

Uczniowie klasy szóstej i piątej wzięli udział w Szkolnych Zawodach Sportowych na szczeblu miejsko – gminnym w mini piłkę ręczną chłopców i dziewczyn. Mimo ogromnego zmęczenia wracali do szkoły bardzo szczęśliwi. Chłopcy zajęli miejsce II, a dziewczyny miejsce III. Gratulujemy.

Organizatorzy: H. Makowska

kwiecień:

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

Uczniowie klas 0 - III obejrzeli przedstawienie teatralne pt. " Piękna i Bestia". Uczniowie klas 0-3 obejrzeli przestawienie teatralne pod tytułem ,,Piękna i Bestia.’’ Zapoznali się z historią o pięknej córce, która udaje się do mrocznego zamku Bestii, chcąc ocalić życie ojca, zostaje w nim w niewoli. ,,Piękna i Bestia” jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej magicznych baśni o miłości. Spektakl dostarczył niezapomnianych przeżyć i wzruszeń. W mądry sposób opowiedział najmłodszym o istocie miłości. Konfrontując ją z takimi wartościami jak lęk, brak akceptacji innych czy próżność pokazała, że w każdym można dostrzec dobro i wrażliwość, a w życiu tak naprawdę najważniejsze jest to, co nie widoczne dla oczu…

Organizatorzy: H. Makowska

kwiecień:

DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 4 W WOLBROMIU

22 kwietnia 2016 roku klasa VI uczestniczyła w Dniu Otwartym Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu. Głównym celem spotkania było przybliżenie placówki, zapoznanie z ofertą programową szkoły, prezentacja lekcji i umiejętności gimnazjalistów. Podzieleni na mniejsze grupy szóstoklasiści sprawdzili swoje możliwości na zajęciach otwartych z chemii, sztuki, języka angielskiego i niemieckiego. Dzięki temu mogli poczuć się jak prawdziwi gimnazjaliści. Na zakończenie wszyscy uczniowie i ich nauczyciele obejrzeli spektakl przygotowany przez młodzież oraz wysłuchali krótkiego koncertu muzycznego.

Organizatorzy: A. Wójcik

maj:

DZIEŃ PROFILAKTYKI

Uczniowie, nauczyciele, rodzice naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Profilaktyki z udziałem terapeutów ze Stowarzyszenia Epsilon z Bielska-Białej. Terapeuci pracowali w dwóch grupach z uczniami klas 1-3 oraz 4-6. Zajęcia w młodszej grupie dotyczyły rozwoju empatii i umiejętności nazywania emocji, integracji klasy oraz współpracy w grupie. Grupa starszych uczniów obracała się wokół tematu fikcji i rzeczywistości – uzależnienia od gier komputerowych i świata wirtualnego a głównym celem zajęć było kształtowanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Rada Pedagogiczna metodą warsztatową zajmowała się dramą w pracy z grupą, natomiast tematyka pracy z rodzicami dotyczyła nowych uzależnień – substancji uzależniających, również takich, które można znaleźć w domu, sklepie i aptece.

Organizatorzy: H. Makowska, E. Micyk

maj:

3 MAJ

We wtorek, 3 maja w naszej gminie uroczyście obchodzono 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Przedstawiciele naszej szkoły pod opieką Pani dyrektor B. Szatan i nauczycieli: A. Wójcik, M. Makowskiego uczestniczyli w gminnych obchodach tej uroczystości. 5 maja klasa szósta przygotowała uroczysty apel na temat uchwalonej konstytucji, genezy i treści. Wszyscy zebrani na sali wzięli udział w śpiewaniu pieśni patriotycznych.

Organizatorzy: A. Wójcik, M. Makowski

kwiecień:

NIE PAL PRZY MNIE

Nasi uczniowie w ramach realizacji przedszkolnego programu edukacji antytytoniowej ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” oraz interwencji nieprogramowej ,,ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU 2016” wzięli udział w konkursie plastycznym dla dzieci 5-6 letnich pod hasłem ,,NIE PAL PRZY MNIE STOKROTNIE PROSZĘ” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Olkuszu. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom, a za ich pośrednictwem ich rodzicom i opiekunom niebezpieczeństw zdrowotnych wynikających z czynnego palenia oraz przebywania w otoczeniu dymu tytoniowego. Ponadto poprzez konkurs promujemy zasady zdrowego i aktywnego stylu życia wolnego od uzależnień.

Organizatorzy: H. Makowska

maj:

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI

Uczniowie klas 0-III na apelu promowali walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną przypominając o potrzebie jej ochrony np. oszczędzając wodę, energię, segregując śmieci czy dbając o czystość w lesie. Święto niezapominajki jest uniwersalnym świętem przypomina nie tylko o bogactwie i pięknie ojczystej przyrody ale także. Jest symbolem pamięci i miłości. Ma zachować od zapomnienia ważne chwile w życiu, osoby, miejsca i sytuacje.

Organizatorzy: H. Makowska, A. Barczyk, D. Mól

maj:

ZWIERZAKOWE WIERSZOWANIE

Dnia 20.05.2016 w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Wolbromiu odbył się konkurs recytatorski pt. ,,Zwierzakowe Wierszowanie.’’ Nasze uczennice zaprezentowały: Kinga Gajewska ,,Chory kotek” Stanisława Jachowicza Paulina Madej ,,Kaczka Dziwaczka’’ Jana Brzechwy Kinga Gajewska – zdobyła wyróżnienie. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Organizatorzy: H. Makowska

maj:

SPOTKANIE Z TEATREM

,,Pewnego razu był sobie kawałek drewna’’…od tych słów zaczyna się baśniowa historia o losach drewnianej marionetki, która zmienia się w chłopca. Nasi uczniowie zapoznali się z historią o poszukiwaniu człowieczeństwa. Odnaleźli w ,,Pinokiu” opowieść o akceptacji siebie oraz o ciekawości świata, służącej nieskrępowanemu wychowaniu oraz o zdobywaniu życiowego doświadczenia. Wspólna zabawa z aktorami dostarczyła miłych wspomnień.

Organizatorzy: SP Jeżówka

czerwiec:

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

30 maja w Zespole Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1 odbył się finał Gminnego Konkursu Języka Angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. Wśród 21 najlepszych uczniów z terenu gminy Wolbrom, zakwalifikowanych do finału, znalazł się Mateusz Wrzesień z klasy drugiej w naszej szkole. Gratulujemy Mateuszowi dobrej znajomości angielskiego i życzymy miejsca na podium w przyszłym roku.

Organizatorzy: Mateusz Makowski

czerwiec:

ZIELONA SZKOŁA

Naszą przygodę rozpoczęliśmy zbiórką na dworcu kolejowym w Miechowie, skąd o godz. 22:15 wyruszyliśmy pociągiem w 12 godzinną podróż do Ustronia Morskiego. Przywitała nas piękna pogoda i spokojnie szumiące morze. A oto co robiliśmy w kolejnych dniach:

- Byliśmy aktywnymi uczestnikami lekcji przyrody

- Odbyliśmy podróż do Westernowego miasteczka z całym bogactwem atrakcji.

- Kolejką - ciuchcią udaliśmy się do Gąsek gdzie z wysokości tarasu widokowego latarni morskiej podziwialiśmy krajobraz nadmorski.

- W towarzystwie rówieśników z Centralnej Polski bawiliśmy się w dyskotekowych rytmach.

- Całodniowa wycieczka na Zachodnim Wybrzeżu obfitowała w szereg ciekawych niespodzianek m .in. ruiny zamku w Trzęsaczu , punkt widokowy w Wolińskim Parku Narodowym , Muzeum przyrodnicze w Międzyzdrojach , Molo ,Muzeum Figur Woskowych , Aleja Gwiazd , Odwrócony dom , Prom w Świnoujściu , Jeziorko Turkusowe.

- Głodni wrażeń odwiedziliśmy też Skansen Chleba , gdzie własnymi rękami lepiliśmy cudeńka z ciasta drożdżowego , a w oczekiwaniu na upieczone chlebki wysłuchaliśmy ciepłej opowieści o szacunku do chleba. Tego dnia bawiliśmy się też na pokazie sztuki magii w wykonaniu artystów magików.

- Wizyta w Parku Linowym pozwoliła dzieciom sprawdzić swoją odwagę i umiejętności na trasach o różnym stopniu trudności . Pokonanie trasy przysparzało wiele radości , wrażeń i podbudowało wiarę we własne możliwości .

- Ostatnią wycieczką autokarową były Ogrody Hortulus w Dobrzycy , gdzie zaspokajaliśmy potrzeby estetyczne i napawaliśmy się pięknem przyrody. Czas szybko minął i wróciliśmy pełni wrażeń do szkoły.

Organizatorzy:E. Misiek

czerwiec:

PIKNIK RODZINNY

19 czerwca odbył się RODZINNY PIKNIK w Jeżówce, który był już piątą edycją wspólnej integracyjnej zabawy, a zarazem podsumowaniem projektu „Postaw na rodzinę”. Głównym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja zdrowego trybu życia i integracja społeczeństwa. Tegoroczny piknik miał szczególny charakter.

Święto rodzinny połączone było z 25-leciem konsekracji kościoła parafialnego w Jeżówce. Na uroczystej mszy świętej obecny był budowniczy tej świątyni ksiądz prałat Jerzy Siwiec, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni parafianie. Swoją obecnością zaszczycili nas Poseł na Sejm RP Lidia Gądek, Burmistrz Miasta i Gminy Adam Zielnik, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska. Historia tego kościoła jest bardzo ciekawa. Został on wybudowany w ciągu dwóch lat ze składek wiernych i przy ich ofiarnej pracy. Wszystkie pracy związane z budową kościoła i plebani były przeprowadzone za pierwszego proboszcza księdza Jerzego Siwca. Parafialny jubileusz to powód do dumy, wspomnień i modlitwy do Pana Boga pełnej wdzięczności za otrzymane dary i łaski. Zaproszeni goście skierowali do księdza proboszcza i parafian wiele ciepłych słów i życzeń. Budowniczy świątyni ofiarował parafii bardzo cenny prezent- relikwie św. Wojciecha Kadłubka. Dalsza część uroczystości odbyła się już na terenie Szkoły Podstawowej w Jeżówce.

O godzinie 15-tej pani dyrektor Bożena Szatan serdecznie powitała zaproszonych gości, rodziców, dzieci i życzyła wspaniałej zabawy. Występy artystyczne w wykonaniu uczniów szkoły, liczne konkursy sportowe dla rodziców i dzieci cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Dla najmłodszych niezwykłą frajdą okazały się dmuchane zamki, kucyki, stoiska z watą cukrową. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne naszych „Jeżowianek”. Całą imprezę uświetnił zespół muzyczny SCENIC. Niespodzianką od księdza proboszcza Antoniego Kaziora był kocioł grochówki. Okazało się jednak, że najwięcej uśmiechu na twarzach dzieci wywołały konkurencje, w których zaangażowani byli rodzice ze swoimi pociechami. Ojcowie pokazali swoją moc i siłę w przeciąganiu liny, umiejętności taneczne zaprezentowały mamy. Nie zabrakło konkursów dla najmłodszych: bieg przełajowy, tor przeszkód, konkurs plastyczny „ Mój kościół ”, karaoke. Niezwykłą zręcznością wykazały się rodziny w konkurencji „Rolniczy tor przeszkód”, „ Najwyższa kopka siana”. Festyn rodzinny stał się dla wszystkich źródłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. Po podsumowaniu punktacji Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik wręczył nagrody dla „NAJLEPSZEJ RODZINY”.

Tytuł najbardziej usportowionej rodziny otrzymali:

Miejsce I- Grzegorz i Ewelina Stojek

Miejsce II – Dariusz i Agata Makowscy

Miejsce III- Dariusz i Aneta Makowscy

W ramach zorganizowanej imprezy środowiskowej prowadzona była kampania „Postaw na rodzinę”, która świetnie wpisał się w program pikniku. Pomysłodawcą kampanii jest Krakowska Akademia Profilaktyki w Krakowie, która od lat współpracuje z samorządami w całej Polsce. W gminie Wolbrom głównym organizatorem kampanii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który wspierał nasz udział w tak ważnym przedsięwzięciu. Na zakończenie uczniowie szkoły zaprezentowali program artystyczny, który został nagrodzony ogromnymi brawami. Wspólne biesiadowanie i zabawa był pełne radości i rodzinnego ciepła.

Dziękując wszystkim za wspaniałą zabawę Pani dyrektor Bożena Szatan podkreśliła, że mimo iż szkoła była organizatorem pikniku, to w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy włączyli się liczni sponsorzy ( kolejność losowa).

Sponsorzy:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik.

2. Posłana na Sejm RP Lidia Gądek.

3. Dyrektor MOPS Tadeusz Posełek.

4. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Jacek Soska.

5. Ksiądz proboszcz Antoni Kazior.

6. Przewodniczący Rady Sołeckiej Robert Stojek.

7. Dyrektor Domu Kultury Piotr Gamrot.

9. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jeżówce Bożena Szatan.

10. Radna Rady Miejskiej Agata Wójcik

11. Sołtys wsi Jeżówka Iwona Żelazny.

12. Sklep „Anna” – Anna Kotnis.

13. Firma Edyta i Mariusz Kowalczewscy.

14. Planeta – Charsznica.

15. Sklep- Dorota i Władysław Mędrek.

16. Piotr i Elżbieta Nowak

17. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jeżówce.

18. Henryk Granda.

19. Zespół muzyczny SCENIC.

20 . Firma „Warzywko” Damian Kowalczyk

21 Firma IWTRANS Iwona i Rafał Kałwa

22 Apollo Gym. SIŁOWNIA & FITNES Wolbrom

23 Interkonekt Wolbrom

24. OUTLINE COMPUTERS Tomasz Płaszczyk

WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ UDZIELONĄ POMOC !!!

Koordynatorzy pikniku: M. Makowski, A. Wójcik, E. Micyk

Organizatorzy: A. Wójcik

czerwiec:

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 24 czerwca 2016 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. W uroczystości oprócz uczniów udział wzięli ksiądz proboszcz Antoni Kazior, nauczyciele oraz rodzice. Uczniowie uczestniczyli we mszy świętej, dziękując Bogu za opiekę, prosząc o szczęśliwe i bezpieczne wakacje. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu szkoły i przekazaniem sztandaru przez uczniów kończącej klasy młodszym kolegom oraz ślubowaniem. Pani dyrektor Bożena Szatan przywitał zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Wręczyła książki i dyplomy najbardziej zasłużonym uczniom. Szczególne słowa uznania skierował do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za całoroczną pracę. Gratulował młodzieży wyników w nauce, a także życzył słonecznych wakacji. Uczniowie klasy szóstej uroczyście otrzymali świadectwa ukończenia szkoły stając się absolwentami Szkoły Podstawowej w Jeżówce. Nie zabrakło także części artystycznej, przygotowanej przez szóstoklasistów, która rozbawiła publiczność. Na zakończenie absolwenci podziękowali nauczycielom za ich wysiłek oraz życzyli dyrekcji, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły, zaproszonym gościom, koleżankom oraz kolegom słonecznych i pięknych wakacji.

Organizatorzy: A. Wójcik

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik