Dla rodziców

ogłoszenia:

MAŁOPOLSKIE TALENTY

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2021/22.
Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu gminy Wolbrom.
Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.
Termin rozpoczęcia rekrutacji: 08.02.2021 – 05.03.2021 r.

W załączeniu niezbędne dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć w Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom

Załącznik - pobierz

 

Ogłoszenie

Wytyczne- pobierz

Informacje na temat rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021- pobierz

 

 

Ogłoszenie- MAŁOPOLSKIE TALENTY 2020 - pobierz

FORMULARZ  ZGŁOSZENIA UCZNIA DO UDZIAŁU W FORUM MŁODYCH TALENTÓW - edycja 2020 - pobierz

FORUM MŁODYCH TALENTÓW- pobierz

 

Ogłoszenie

Klub Młodego Programisty - pobierz

 

Ogłoszenie Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Wolbromiu - nowy harmonogram pracy - pobierz

Ogłoszenie Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Wolbromiu - harmonogram pracy - pobierz

Ogłoszenie Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Wolbromiu - harmonogram pracy - pobierz

 

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA – POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
Informacja na stronie:
http://www.wolbrom.pl/Miasto-i-Gmina-Wolbrom/Aktualnosci/2020/Marzec/Informacja

 

OGŁOSZENIE 

Decyzją Rządu RP od dnia 12.03.2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych zostają ZAWIESZONE! W dniach 12-13.03.2020 r. szkoły zapewniają dla uczniów zajęcia opiekuńcze. Zaleca się, aby dzieci, które mogą pozostać w domu nie przychodziły na zajęcia w dniach 12-13.03.2020 r. W dniach od 16 marca, do 25 marca, z powodu zagrożenia koronawirusem, wszystkie placówki oświatowe podległe Gminie WOLBROM będą nieczynne.

 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce informuje że w dniach:

  • od 2 marca 2020 r. do 5 marca 2020 r. będzie trwać rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej w Jeżówce,
  • od 09 marca 2020 r. do 16.03.2020 r. będzie trwać rekrutacja do oddziału przedszkolnego przy SP W Jeżówce,
  • od 2 marca 2020 do 06 marca.2020 r. składanie dokumentów ( deklaracji ) o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego Wszelkie informacje można uzyskać u dyrektora szkoły lub na stronie internetowej w zakładce "Rekrutacja" Prosimy zainteresowanych o szybkie składanie wniosków ze względu na krótki czas rekrutacji.

 

Szanowni Państwo!


Prosimy o zapoznanie się z  informacją przygotowana przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat potencjalnych zagrożeń związanych z elektronicznymi papierosami.
 Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.
 E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Więcej informacji...

 

 

Komunikat p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2019 r. (czwartek)
  • 2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)
  • 21, 22, 23 kwietnia 2020 r. – egzamin ósmoklasisty (wtorek, środa, czwartek)
  • 12 czerwca 2020 r. (piątek)
  • 25 czerwca 2020 r. czwartek

Dni wolne od zajęć dydaktycznych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego w dniu 12.09.2019 r.
W tych dniach zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze. Uprzejmie prosimy rodziców (prawnych opiekunów) o zgłaszanie do wychowawców potrzeby ewentualnej opieki nad dzieckiem w szkole, na 5 dni przed ustalonym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik