Dla rodziców

NAUCZYCIELE NASZEJ SZKOŁY:

Pan Frankiewicz - uczył w latach 1896-1900, następni nauczyciele: Jaworski, Widmański, Orłowski, Czeczot, Jędrzejewski.

Żółtak Jan - pierwszy nauczyciel w nowej szkole (1908r.).

Porębski Antoni

Kwiecień Jan - w chwili wybuchu I wojny światowej opuszcza szkołę, narażając ją na dewastację i kradzież.

Pan Dercz - uczył przejściowo, po czym od grudnia 1918 do lutego 1919 szkoła była nieczynna.

Urblichowa Barbara - zostaje kierownikiem szkoły w lutym 1919 i przez rok uczy sama.

Wokal Eugeniusz - zostaje kierownikiem szkoły w 1923, uczy wraz ze swoją żoną. Na własną prośbę opuszcza Jeżówkę i 1936 roku, brał udział w wojnie, którą przeżył.

Wokal Eleonora - obejmuje funkcję dyrektora po odejściu męza w 1936 roku. W 1937r. opuszcza Jeżówkę.

Piwowarska Maria

Hrycaj Józef - zostaje kierownikiem szkoły w 1937 roku i zamieszkuje w budynku szkolnym wraz z rodziną. Zostaje on zwolniony na własną prośbę 1 lutego w 1942 a obowiązki kierownika szkoły obejmuje jego żona Maria. Kieruje szkołą do połowy września 1942 roku, opuściła szkołę z powodu braku innych nauczycieli do pomocy.

Józefowicz Maria - obejmuje kierownictwo 1 marca 1947 roku, pochodzi ona w Miechowie. Za jej kadencją szkoła zostaje siedmioklasowa. Na własną prośbę została przeniesiona 1950 roku do Księżniczek Wielkich.

Seweryn Władysław - został nauczycielem szkoły w 1947 roku, pochodził z Krakowa. W kwietniu 1948 został on zamordowany wieku 24 lat.

Pstrąg Matylda - zostaje nauczycielem szkoły w 1949. Od września 1952 zostaje kierownikiem szkoły.

Pstrąg Franciszek - mąż Matyldy, zostaje kierownikiem szkoły w 1950.

Pająk Władysław - zostaje kierownikiem szkoły w 1953 roku, po opuszczeniu Jeżówki przez Państwa Pstrągów. Mieszka wraz z żoną Zdzisławą i synkiem Władziem. Za jego kadencji dobudowano część wschodnią budynku wraz z piętrem.

Kośmider Katarzyna

Wołkowska Helena

Ks. Kowal Mieczysław - nauczyciel religii, wikary w parafii Tczyca.

Jastrzębski Gustaw - uczył w latach od 1957-1960, przybył z Sieciechowic.

Miska Henryka - obecnie Żelazna, podjęła pracę w 1958, nauczycielka matematyki.

Warykiewicz Jerzy - obejmuje kierownictwo 1 września 1962, z wykształcenia historyk.

Kapuśniak Władysława - polonistka.

Dziuba Waldemar - zostaje kierownikiem szkoły w 1964 roku.

Dziuba Maria - przez rok, do 1971 była kierowniczką szkoły w Jeżówce.

Sołtysik Jerzy - od 1971 obejmuje kierownictwo szkoły, z wykształcenia matematyk. Rezygnuje w 1980.

Mól Jan - od 1 września 1980 roku zostaje dyrektorem szkoły, wcześniej uczył tu historii. Za jego kadencji założono w szkole centralne ogrzewanie.

Lidia Klimczak - pierwsza katechetka w szkole.

Myca Beata - katechetka.

Rusek Jacek – polonista .

Zyguła Jerzy- informatyk.

Synowska Jadwiga - pełniła funkcję dyrektora szkoły w latach 1994-2009. Podczas jej kadencji szkoła została wyremontowana, dokonano adaptacji pomieszczeń oraz rozpoczęto budowę sali gimnastycznej. W 2008 roku szkoła zostało odmalowana. Pani Synowska zorganizowała obchody 100-lecia szkoły z jednoczesnym nadaniem jej imienia Tadeusza Kościuszki.

Wójcik Robert – matematyk.

Obecne grono pedagogiczne:
dyrektor Szatan Bożena, Barczyk Anna, Makowska Halina, Misiek Elżbieta, Mól Danuta, Wieczorek Jolanta, Wójcik Agata, Makowski Mateusz, Micyk Ewa, Kowal Sylwia.

 

Informacje zawarte na podstawie książki Pana R. Kyzioła „Jeżówka-zarys dziejów”

 

 

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik