Dla rodziców

nauczyciele:

  nauczany przedmiot wychowawca klasy e-mail
mgr Halina Makowska n. zintegrowane, przyroda, wychowanie fizyczne 4-5  
mgr Anna Barczyk nauczanie zintegrowane 0  
mgr Danuta Mól nauczanie zintegrowane, plastyka, muzyka 3  
mgr Anna Fira - Maj informatyka    
mgr Ewa Micyk matematyka    
mgr Agnieszka Szczepankiewicz j. niemiecki    
mgr Agata Wójcik j. polski, biblioteka 8  

mgr Jerzy Zyguła

fizyka, technika, doradztwo zawodowe    

mgr Mateusz Makowski

 

j. angielski, historia 6-7  

 

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik