Dla rodziców

nauczyciele:

  nauczany przedmiot wychowawca klasy e-mail
mgr Halina Makowska n. zintegrowane, przyroda, wychowanie fizyczne 6-7  
mgr Anna Barczyk nauczanie zintegrowane 0  
mgr Danuta Mól nauczanie zintegrowane, plastyka, muzyka 4-5  
mgr Anna Fira - Maj informatyka    
mgr Bożena Szatan przyroda 1  
mgr Agnieszka Szczepankiewicz j. niemiecki    
mgr Agata Wójcik j. polski, biblioteka 8  

mgr Jerzy Zyguła

fizyka, technika, doradztwo zawodowe    

mgr Mateusz Makowski

j. angielski, historia    
mgr Joanna Szczęsniak biologia, geografia, chemia    

mgr Marcin Domagała

matematyka    

mgr Anna Płaszczyk

wiedza o społeczeństwie, edykacja dla bezpieczeństwa    

mgr Barbara Rolka

religia    

 

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik