Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2017/2018

1. Udział w konkursach.

 1. konkurs plastyczny „ Jesień w lesie grzyby niesie” – udział w etapie powiatowym
 2. konkurs plastyczny „ Nie pal przy mnie stokrotnie proszę” - wyróżnienie
 3. w etapie powiatowym
 4. konkurs plastyczny „ Eko- Anioł” -  I, III i wyróżnienie w etapie gminnym
 5. konkurs plastyczny „ TY, który rodzisz się w śnieżynach ludzkich serc.”– ii miejsce  i wyróżnienie w etapie gminnym
 6. konkurs plastyczny „ Bombka choinkowa” –   wyróżnienie w etapie gminnym
 7. konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi mamy– upadkom zapobiegamy.” – udział w etapie gminnym
 8. konkurs plastyczny „ Polskie legendy i podania w 100 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja” – udział w etapie powiatowym
 9. konkurs  plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”-  udział w etapie międzygminnym, diecezjalnym
 10. konkurs plastyczny „Najwyższa i najpiękniejsza palma wielkanocna” – I miejsce w etapie gminnym
 11. konkurs plastyczny „ Odblaskowa szkoła” –  udział w etapie ogólnopolskim
 12. konkurs plastyczny „ Moja Ojczyzna. Mój patriotyzm”- udział w etapie gminnym
 13. konkurs plastyczny” Dbamy o nasze miasto. Walczymy ze smogiem”- wyróżnienie w etapie wojewódzkim
 14. konkurs plastyczny „Tadeusz Kościuszko – jak dziś dostrzegam patrona mojej szkoły” – udział w etapie wojewódzkim
 15. konkurs wiedzy o Cystersach   – udział w etapie wojewódzkim
 16. konkurs fotograficzny „Nie( d)oceniona książka” –udział w etapie gminnym
 17. konkurs sportowy piłka ręczna chłopców – III miejsce w etapie gminnym
 18. konkurs sportowy piłka nożna halowa  chłopców – IV miejsce w etapie gminnym
 19. konkurs w tenisie stołowym – drużynowo II miejsce chłopców i II miejsce dziewcząt  oraz V indywidualnie w etapie gminnym
 20. konkurs sportowy w piłce siatkowej – II miejsce w etapie gminnym
 21. konkurs w tenisie stołowym – drużynowo VI miesce  oraz V indywidualnie
 22. konkurs  sportowy w biegach przełajowych–VI miejsce drużynowo i VII indywidualnie w etapie gminnym
 23. konkurs wiedzowy – „Hardy ” – I miejsce w etapie powiatowym
 24. konkurs wiedzy o HIV - udział w etapie powiatowym
 25.  „Mały Mistrz Matematyki” –  IV miejsce  w etapie gminnym
 26. I Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej_ Wyśpiewana niepodległość – udział w etapie gminnym
 27. XXIII konkurs biblijny – udział w etapie dekanalnym
 28. konkurs „ Omnibus” – I miejsce w etapie gminnym i III w etapie powiatowym
 29. IV konkurs matematyczny dla uczniów gminy Wolbrom „”- udział
 30. Turniej Wiedzy Pożarniczej– udział w etapie ogólnopolskim
 31. XIV przegląd grup jasełkowych –wyróżnienie  w etapie gminnym
 32. wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia

2.  Udział w programach i projektach:

Uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w programach i projektach :
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Śniadanie daje moc”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Czyste powietrze”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Program dla szkół”

   Uczniowie klas IV-VI  uczestniczyli  w programach i projektach:

   „ Program dla szkół”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Bieg po zdrowie”

3. Uczestniczenie w akcjach:

-„ Pomocna dłoń”
- „ Pomóż i Ty”
- „ Nakrętki”
- „Góra Grosza”
- „ Zbiórka żywności dla „ Ochronki Betlejem” w Wolbromiu
-   zbiórka makulatury

 4.  Wycieczki

-   Kraków –ZOO- 1 dzień - kl. 0-III
-   Kraków Muzeum Historyczne oraz warsztaty historyczne związane z patronem szkoły
Tadeuszem Kościuszką - 1 dzień – kl. IV- VII
-   Witowice – warsztaty bożonarodzeniowe -1 dzień – klasy 0-VII
-   Kraków –Łagiewniki- 1 dzień – klasa III
-   Ustroń- Wisła - Szczyrk  -3 dni – kl. IV- VII
- Kalwaria Zebrzydowska- Wadowice – 1 dzień
- wycieczki do Domu Kultury w Wolbromiu na spektakle ( Baron Smog, Dzwoneczek, 
koncert Majki Jeżówskiej
- „ Zielona Szkoła” – Łeba – kl. II-VI

5. Profilaktyka

- udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na terenie szkoły: „ Duch skrzyni i różnorodność kultur Europy”, „ Kolczasta przyjażń- Prawdziwy skarb”
- spotkania z pielęgniarką, lekarzem, lekarzem stomatologiem, dietetykiem „ Wiem co jem”
- badania przesiewowe uczniów na terenie szkoły : badanie wzroku, wad postawy
- udział uczniów w warsztatach profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „ EPSILON” nt. „ Planeta dobra” kl. II i III, „ Miasteczko” kl. IV i v, „ Znalezione w sieci” kl. VI i VII

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 - Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa, 
- Udział rodziców w warsztatach nt. „ Zasady i konsekwencje: co to sa granice ,jakie jest ich znaczenie w wychowaniu? oraz prelekcjach prowadzonych przez policję, nauczycieli np. „ Zagrożenia w sieci”, „ Praca domowa uczniów”
- Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
- Wielopokoleniowa wycieczka szkolna do Łagiewnik
- Akcje:
- zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
- pozyskiwanie funduszy na cele szkoły
- Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
- Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne

7. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach  itp.

 Zrealizowane szkolenia wewnętrzne:
- „ Nowe podstawy prawne pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych „
- „ Diagnoza i praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze”
Zrealizowane szkolenia zewnętrzne:
 Seminaria-
„ Nowe podstawy prawne pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych „  - p. A. Barczyk, p. E. Misiek
 Szkolenia –
„ Vademecum Inspektora Ochrony Danych „ – p. A. Wójcik
„ Ocena pracy nauczyciela” – p. B. Szatan, p. D. Mól, p. B. Witos
„ IX ogólnopolski zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów” – p. B. Szatan
- „ Motywowanie uczniów do nauki” – wszyscy
- „ Ochrona danych osobowych w szkole w świetle RODO. „ -
   Konferencje
„ Edukacja geograficzna w reformowanej szkole” – p. E. Kowal-Siewiorek
„ Język angielski w nowej szkole podstawowej” – p. M. Makowski
e-konferencje
” Istotne aspekty nauczania geografii w klasie 5” – p. E. Kowal - Siewiorek”
Warsztaty:
- „ Nie panikuj, nie krytykuj, przygotuj mnie do egzaminu ósmoklasisty”. – p. M. Makowski
Kurs doskonalący
„ Studia doktoranckie z zakresu historii – p. M. Makowski 

8. Promocja szkoły:

Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości

 1. szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
 2. Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
 3.  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach
 4.  organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem,
 5. opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
 6. organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
 7. organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
 8. zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne,
 9. organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom  
 10. zdolnym;
 11. udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 12. udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;

9 .Inne.

  Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Wolbromiu, Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, z Powiatową Komendą Policji w Olkuszu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu ,  oddziałem KRUS w Wolbromiu, Kuratorem Sądowym, Parafią, , innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu i województwa itp.

 
 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik