Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2016/2017

1. Udział w konkursach.

 • konkurs plastyczny „ Jesień w lesie grzyby niesie” – udział w etapie powiatowym
 • konkurs plastyczny „ W zdrowym ciele zdrowy duch” - II miejsce  i wyróżnienie
 • w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Jesienne dekoracje” - wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Chrońmy źródła wody.”– udział w etapie powiatowym
 • konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna  w nowoczesnym wydaniu” –  II miejsce  i wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne to nie zabawa.” - II  miejsce i wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Łańcuch choinkowy” – II miejsce w etapie powiatowym
 • konkurs  plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”-  udział w etapie międzygminnym, diecezjalnym
 • konkurs plastyczny „Wielkanocny zając” – I miejsce  w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Ziemia jest piękna” –  wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Moja Ojczyzna. Mój patriotyzm”- udział w etapie kuratoryjnym  n
 • konkurs plastyczny” Dbamy o nasze miasto. Walczymy ze smogiem”- III miejsce w etapie wojewódzkim
 • konkurs plastyczny „ Rezerwat przyrody Pazurek- bajkowy zakątek Babci Reni” – udział w etapie powiatowym
 • konkurs plastyczny „ Chcę oddychać czystym powietrzem” – I miejsce w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Tadeusz  Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca    Ameryki. Przymierze polsko-amerykańskie” – I miejsce
  i 2 wyróżnienia
  w etapie  wojewódzkim
 • konkurs sportowy piłka ręczna chłopców – IV miejsce w etapie gminnym
 • konkurs sportowy piłka nożna  chłopców – III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs wiedzy o piłce nożnej – II i III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs  recytatorski „ Piękna nasza Polska cała” – udział w etapie gminnym
 • konkurs recytatorski – „Tadeusz  Kościuszko – symbol walczącej Polski i obrońca Ameryki. Przymierze polsko-amerykańskie” – udział w etapie wojewódzkim
 • konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce - udział w etapie wojewódzkim
 •  „Mały Mistrz Matematyki” –  udział  w etapie gminnym
 • konkurs kolęd i pastorałek – udział w etapie gminnym
 • konkurs biblijny – V i VI miejsce w etapie dekanalnym
 • konkurs „ Omnibus” – III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs z jęz. Angielskiego kl. I-III – IX miejsce w etapie gminnym
 • konkurs matematyczny „Kangur”- udział w etapie ogólnopolskim
 •  konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – udział w etapie powiatowym
 • XIII przegląd grup jasełkowych –wyróżnienie  w etapie gminnym
 • wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia.

2.  Udział w programach i projektach:

Uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w programach i projektach Owoce i warzywa w szkole”
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Śniadanie daje moc”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Czyste powietrze”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Już pływam”

   Uczniowie klas IV-VI  uczestniczyli  w programach i projektach:

„ Mleko w szkole”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Postaw na Rodzinę”

3. Uczestniczenie w akcjach:

-„ Pomocna dłoń”
- „ Pomóż i Ty”
- „ Nakrętki”
- „Góra Grosza”
- „ Zbiórka żywności dla „ Ochronki Betlejem” w Wolbromiu
-   zbiórka makulatury

 4.  Wycieczki

-   Kraków – Teatr Groteska i Fabryka Cukierków- 1 dzień - kl. 0-III
-   Olkusz – muzea  1 dzień -klasy IV-VI
-   Kraków Muzeum Historyczne oraz warsztaty historyczne związane z patronem szkoły Tadeuszem Kościuszką - 1 dzień – kl. 0- VI
-   Witowice – warsztaty wielkanocne -1 dzień – klasy 0-VI
-   Kraków –Łagiewniki- 1 dzień – klasa III
-   Zakopane  -2 dni – kl. III- VI

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

 - Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa,  VI Piknik Rodzinny;
- Udział rodziców w warsztatach nt. „ Uzależnienia behawioralne”  prowadzonych  przez  Firmę CUDER z Zielonek oraz prelekcjach prowadzonych przez policję, nauczycieli np. „ Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”.
- Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
- Wielopokoleniowa wycieczka szkolna do Łagiewnik
- Akcje:
- zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
- pozyskiwanie funduszy na cele szkoły
- Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi       w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
- Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne

6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach  itp.

             Zrealizowane szkolenia wewnętrzne:
- „ Czym jest edukacja włączająca”
- „ Jak należy się zachować w przypadku zagrożeniem atakiem terrorystycznym „
- „ Zagrożenia behawioralne”
            Zrealizowane szkolenia zewnętrzne:
 Seminaria-
„ Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami „  - p. A. Wójcik, p. B. Szatan
 Szkolenia –
„ Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych „ – wszyscy nauczyciele
„ Regulamin ZFŚS w świetle propozycji zmian w rządowym projekcie ustawy” – p. H. Makowska
„ VIII ogólnopolski zlot innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów” – p. B. Szatan
„ Statut ośmioletniej szkoły podstawowej i przedszkola- stan prawny 1.09.2017 r.” – A Wójcik
„ Opiekun szkolnego koła szachowego”- D. Mól
   Konferencje
„ Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach oświatowych. Rekomendowane kierunki działań”.  – p. A. Wójcik, p. M. Makowski
„ Kod zachowania, czyli jak rozszyfrować i zmieniać najtrudniejsze zachowania uczniów” – p. A. Barczyk, p. E. Micyk
„ Język angielski w nowej szkole podstawowej” – p. M. Makowski
e-konferencje
” Szkoła na nowej podstawie” p. M. Makowski
Kurs doskonalący –
„ Sposoby rozpoznawania potrzeb  i możliwości   ucznia.” – p. M. Makowski
„ Studia doktoranckie z zakresu historii – p. M. Makowski 

7. Promocja szkoły:

 • Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości
 • szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
 • Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
 •  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach
 •  organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem,
 • opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
 • organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
 • organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
 • zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne,
 • organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom  
 • zdolnym;
 • udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 • udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;

8. Inne.

  Współpraca z Urzędem Miasta i Gminy w Wolbromiu, Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, z Powiatową Komendą Policji w Olkuszu, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu ,  oddziałem KRUS w Wolbromiu, Kuratorem Sądowym, Parafią, , innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu i województwa itp.

 

 

 
 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik