Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2015/2016

            SPRAWDZIAN PO KLASIE  VI  2016 – VI  MIEJSCE  W  GMINIE

1. Udział w konkursach.

 • konkurs plastyczny „ Jesień w lesie grzyby niesie” – udział w etapie powiatowym
 • konkurs plastyczny „ Nie pal przy mnie stokrotnie proszę” – wyróżnienie w etapie powiatowym   
 • konkurs plastyczny „ Zawitała zima”  – udział w etapie ogólnopolskim
 • konkurs plastyczny „ Świąteczny Anioł” - III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Cztery pory roku” - III miejsce i 4 wyróżnienia w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Lubię zimę” - udział w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Zwyczaje świąteczne” - wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Zwyczaje i obyczaje świąt Wielkanocnych” - wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje” - III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs muzyczny „ Kolędy i pastorałki”– udział w etapie gminnym
 • konkurs recytatorski „ Podróże małe i duże” udział w etapie gminnym
 • konkurs  recytatorski „ Zwierzakowe Wierszowanie” ” – wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs biblijny – VI miejsce w etapie dekanalnym
 • konkurs kuratoryjny z przyrody – udział w etapie rejonowym
 • konkurs kuratoryjny z jęz. angielskiego – udział w etapie szkolnym
 • konkurs z j. angielskiego kl. I-III – finalista w etapie gminnym
 • konkurs kuratoryjny historyczny-tematyczny – udział w etapie szkolnym
 • XI międzyszkolny konkurs Pieśni Legionowej i Żołnierskiej – III miejsce w etapie międzygminnym
 • XII przegląd grup jasełkowych – wyróżnienie  w etapie gminnym
 • „Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej”  -  II miejsce w etapie gminnym
 • zawody sportowe mini – piłka ręczna chłopców – II miejsce w etapie gminnym
 • zawody sportowe mini-piłka dziewcząt – III miejsce w etapie gminnym
 • Omnibus – udział w etapie rejonowym
 • Mały Mistrz Matematyki – udział w etapie międzyszkolnym
 • wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia 

2.  Udział w programach i projektach:

Uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w programach i projektach Owoce i warzywa w szkole”
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Śniadanie daje moc”

„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Czyste powietrze”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Już pływam
- „ Szlachetna Paczka”

   Uczniowie klas IV-VI  uczestniczyli  w programach i projektach:

„ Mleko w szkole”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Już pływam”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Szlachetna Paczka”

3.  Uczestniczenie w akcjach:

-„ Pomocna dłoń”
- „ Pomóż i Ty”
- „ Nakrętki”
- „Góra Grosza”
- „ Zbiórka żywności dla „ Ochronki Betlejem” w Wolbromiu
- „ Ratujemy i uczymy ratować

4. Wycieczki

 • Kraków- 1 dzień – kl.O- III ( ZOO)
  • Ojców.,  Pieskowa Skała -1 dzień – kl. IV- VI
  • wyjazdy do Domu Kultury w Wolbromiu ( film „ Pagonek i Gusia” , „ Spotkanie z Mikołajem”- „ Piękna i Bestia” kl. 0-IV
  • Częstochowa  1 dzień - kl. III
  • Zakopane 2 dni – kl. VI
  • „ Zielona Szkoła” w Ustroniu Morskim 10 dni – kl. II - VI

  5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym

  Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa,  V Piknik Rodzinny;
  - Udział rodziców, partnerów i przedstawicieli władz gminnych w uroczystościach szkolnych,
  - Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
  - Wielopokoleniowa wycieczka szkolna;
  Akcje:
  - zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
  - pozyskiwanie funduszy na cele szkoły
  - Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
  - Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne

   6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach  itp.

          Nauczyciele brali udział w  szkoleniach wewnętrznych nt.:

  • „ Zagrożenia w sieci”
  • „ Drama w pracy w grupie”
  •  „ Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia antyterrorystycznego”
  • „ Mówić bez wysiłku”

           Szkoleniach  zewnętrznych :

  • studia doktoranckie w zakresie historii  III rok – . M. Makowski;
   szkolenia:
  • „ Jak prowadzić lekcje z wykorzystaniem multimediów”’ – wszyscy nauczyciele
  • „ Dysleksja , a języki obce. Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach j. obcego”  M. Makowski
  • „ Edukacja ponad granicami. Rozwój turystyki edukacyjnej w rejonie trans-granicznym Polska-Słowacja”                  B. Szatan
  • „ Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów. Konieczność wprowadzania rozwiązań wynikających z nowego rozporządzenia dotyczącego oceniania i ustawy o systemie oświaty.” B. Szatan
  • „ E- podręczniki do kształcenia ogólnego” B. Szatan, M. Makowski
  • szkolenia metodyczne przedmiotowe – M. Makowski, E, Misiek. D. Mól

    Konferencje:

  • „ Jak budować szkolną profilaktykę używania nowych substancji psychoaktywnych”” - E. Micyk
  • „ Ocenianie kształtjące na katechezie” - E. Misiek
  •  „ Praca z dzieckiem wycofanym i nieśmiałym w edukacji wczesnoszkolnej”. D. Mól
  • „ Odkryj świat Zgrzyciaków. E- podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej” - D. Mól
  • „ Dziecko dyslektyczne”- A Wójcik
 •   w zakresie j. angielskiego – M. Makowski
 •    Promocja szkoły:

 • Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
 • Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
 •  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem, opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
 • organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
 • organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
 • zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne, organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom zdolnym;
 • udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 • udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;
 • Inne:

  - pozyskanie pomocy w postaci dofinansowania obiadów dla uczniów  z rodzin potrzebujących wsparcia;
  -  stworzenie podobnie jak w roku ubiegłym możliwości odbycia praktyki studenckiej przez 2 studentów,
  - tworzenie i aktualizowanie gazetek klasowych, szkolnych i okolicznościowych przez    
  uczniów naszej szkoły;
  - współpraca z Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu , Urzędem Pracy w Olkuszu, oddziałem KRUS, Kuratorem Sądowym, Parafią, Klubem Planeta z Charsznicy, innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu itp.

   

   
   


   
   

  Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

  Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik