Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2014/2015

            SPRAWDZIAN PO KLASIE  VI  2015 – VI  MIEJSCE  W  GMINIE

1. Udział w konkursach:

 • konkurs plastyczny „ Jesień w lesie grzyby niesie” – dwa  III – cie  miejsca w etapie powiatowym
 • konkurs plastyczny „ Drzewa naszych lasów.”– udział w etapie ogólnopolski
 • konkurs plastyczny „ Kartka świąteczna z logo DK” –  2 wyróżnienia w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi, Zwierzaki to nie pluszaki”- I,II i III miejsce  w etapie gminnym oraz
  I miejsce w etapie wojewódzkim i udział w etapie ogólnopolskim
 • konkurs plastyczny „ Strach polny” – III miejsce w etapie powiatowym
 • konkurs  plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”-  1wyróżnienie w etapie międzygminnym, diecezjalnym
 • konkurs plastyczny „ Pisanki, kraszanki i inne jaja” – wyróżnienie w etapie gminnym
 • konkurs plastyczny „ Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę” – III miejsce  i 1 wyróżnienie w etapie powiatowym
 • konkurs kuratoryjny  na sprawozdanie z  zajęć o tematyce ekologicznej” Ekoszkoła 2015”  II miejsce w etapie wojewódzkim
 • konkurs  na prezentacje multimedialną „ Po pierwsze drugie śniadanie” – wyróżnienie w etapie ogólnopolskim
 • konkurs kulinarny „ Moje ulubione mleczne danie” - udział w etapie ogólnopolskim
 • konkurs informatyczny” – udział w etapie miedzyszkolnym
 • konkurs sportowy piłka ręczna chłopców – III miejsce w etapie gminnym
 • konkurs  recytatorski – udział w etapie gminnym
 • „Mały Mistrz Matematyki” –  udział  w etapie gminnym
 • Konkurs „ Omnibus” – udział w etapie gminnym
 • Konkurs matematyczny „Kangur”- udział w etapie ogólnopolskim
 •  Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – udział w etapie powiatowym
 • X międzyszkolny konkurs Pieśni Legionowej i Żołnierskiej – udział w etapie międzygminnym
 • XI przegląd grup jasełkowych –II miejsce  w etapie gminnym
 • „Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej” - 1 wyróżnienie w etapie gminnym
 • Małopolski Festiwal Piosenki Angielskiej – udział w etapie wojewódzkim
 • wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia

2. Udział w programach i projektach:

Uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w programach i projektach Owoce i warzywa w szkole”
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
 „ Śniadanie daje moc”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Czyste powietrze”
„ Postaw na Rodzinę”
„ Już pływam”
„ Z Kujawskim Pomagamy Pszczołom”
„ Dni Przyjaciół Lasu”
„ Ekoszkoła 2015”
„ Natura  2000 – Pozytywne inspiracje”

   Uczniowie klas IV-VI  uczestniczyli  w programach i projektach:

„ Mleko w szkole”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Już pływam”
„ Wawel. Zacznijmy przygodę z historią”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Dni Przyjaciół Lasu”
„ Ekoszkoła 2015”
„ Natura  2000 – Pozytywne inspiracje”
„ Postaw na Rodzinę”

3. Uczestniczenie w akcjach:

-„ Pomocna dłoń”
- „ Pomóż i Ty”
- „ Nakrętki”
- „Góra Grosza”
- „ Zbiórka żywności dla „ Ochronki Betlejem” w Wolbromiu
- „ Ratujemy i uczymy ratować

4. Wycieczki:

 • Kraków-Wawel oraz lekcja w Muzeum Historycznym - 1 dzień – kl.IV- VI
 • Wieliczka – Kopalnia Soli -1 dzień – kl. IV- VI
 • Miechów – Zakład „ Dekora” - 1 dzień – kl. 0-III
 • Wisła 3 dni – kl. VI
 • Wyjazdy do Domu Kultury w Wolbromiu ( film „ 7 Krasnoludków ratuje Śpiącą Królewnę” , spektakle teatralne „ „Najsilniejszy motyl świata” i „ Pieski świat”, „ Stacja bajek”
 • Ustronie Morskie „ zielona szkoła” 11 dni – kl. III – VI

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

- Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa,  IV Piknik Rodzinny;
- Udział rodziców, partnerów i przedstawicieli władz gminnych w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie
- Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
- Wielopokoleniowa wycieczka szkolna;
- Akcje:
- zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
- pozyskiwanie funduszy na cele szkoły
- Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
- Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne.

6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkoleniach, konferencjach itp.:

Nauczyciele brali udział w  szkoleniach wewnętrznych nt.:

-” Porozmawiajmy o wartościach”

 Szkoleniach  zewnętrznych :

 - studia doktoranckie w zakresie historii – M. Makowski

Szkolenia:

 • „ Urzędnik w sytuacji zagrożeń korupcyjnych’ – B. Szatan, A. Wójcik
 • „ Szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli egzaminujących dzieci na kartę rowerową” - S. Kowal
 • „ Szkoła i nauczyciele wobec przemocy domowej. Obowiązki wynikające z procedury Niebieskiej Karty dla pracowników oświaty” - A. Wójcik, M. Makowski, H. Makowska, D. Mól
 • ' Ochrona danych osobowych” - wszyscy nauczyciele
 • „ Obowiązki ABI i ADO w związku z ochroną danych osobowych” _ B. Szatan, A. Wójcik
 • Warsztaty:

 • „ Dojrzałość szkolna” - H. Makowska
 • ‘ Praca wychowawcza z zespołem klasowym’ –  wszyscy nauczyciele
 • „ Specyficzne trudności w uczeniu się tj. dysleksji rozwojowej” - A. Wójcik
 • „ Plastyka w szkole- wiedza, praktyka, inspiracja” - D. Mól

              Konferencje:

 • „ Gender – postęp, czy zagrożenie dla cywilizacji życia” - E. Misiek
 • „ Ocenianie kształtujące na katechezie” - E. Misiek
 • - ‘ Działania dyscyplinujące jako pomoc w sytuacjach agresji, przemocy i manipulacji” - E.. Misiek
 • - w zakresie j. angielskiego – M. Makowski

Seminaria:

- „Galeria Wielkich Polaków” - B. Szatan, A. Wójcik, M. Makowski

7. Promocja szkoły:

  • Uzyskanie bardzo wysokiego wyniku realizacji wymagań w ewaluacji zewnętrznej.
  • Wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez KO w Krakowie „ Mam 6 Lat”,
  • III miejsce w konkursie kuratoryjnym wojewódzkim o tematyce ekologicznej „ Czysta Małopolska”
  • II miejsce w konkursie kuratoryjnym wojewódzkim  na sprawozdanie z  zajęć o tematyce ekologicznej” Ekoszkoła 2015” 
  • Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
  • Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
  •  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem, opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
  • organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
  • organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
  • zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne, organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom zdolnym;
  • udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
  • udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;

  8. Inne:

  - pozyskanie pomocy w postaci dofinansowania obiadów dla uczniów  z rodzin potrzebujących wsparcia;
  -  zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w formie stażu, stworzenie podobnie jak w roku ubiegłym możliwości odbycia praktyki studenckiej przez 2 studentów,
  - tworzenie i aktualizowanie gazetek klasowych, szkolnych i okolicznościowych przez uczniów naszej szkoły;
  - współpraca z Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu , Urzędem Pracy w Olkuszu, oddziałem KRUS, Kuratorem Sądowym, Parafią, Klubem Planeta z Charsznicy, innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu itp.

   

 
 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik