Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2013/2014

            SPRAWDZIAN PO KLASIE  VI  2014 – VI  MIEJSCE  W  GMINIE

1. Udział w konkursach:

 1. konkurs plastyczny „ Bezpieczna droga do szkoły”–   udział w etapie wojewódzkim
 2. konkurs plastyczny „ Jesień w lesie grzyby niesie” – udział w etapie powiatowym
 3. konkurs plastyczny „ Tropami kultur. Chiny.”– wyróżnienie  w etapie powiatowym
 4. konkurs plastyczny „ Pozdrowienia z unijnej Malopolski” – udział w etapie wojewódzkim
 5. konkurs plastyczny „ Podróż po Wielkiej Brytanii” –  III miejsce w etapie gminnym
 6. konkurs plastyczny „Bezpiecznie na wsi”-  III miejsce w etapie gminnym i udział w etapie ogólnopolskim
 7. konkurs plastyczny „ Małopolskie baśnie, podania i legendy” – udział w etapie powiatowym
 8. konkurs  plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”- II miejsce w etapie międzygminnym
 9. konkurs plastyczny „ Wielkanocna kartka swiąteczna” – wyróżnienie w etapie gminnym
 10. konkurs plastyczny „ Nie pal przy mnie, stokrotnie proszę” – udział w etapie powiatowym
 11. -konkurs kuratoryjny „ Mam 6 lat.Idę do szkoły” – wyróznienie w etapie wojewódzkim
 12. konkurs  tematyczny „ Wielcy Polacy – zasłużeni dla niepodległości Polski”  - udział w etapie wojewódzkim
 13. - konkurs kuratoryjny  na scenariusz zajęć o tematyce ekologicznej” Czysta Małopolska”   III miejsce w etapie rejonowym
 14. konkurs  na prezentacje multimedialną „ Czysta Małopolska” – udział
 15. konkurs kuratoryjny plastyczny „ Kupuj swiadomie, czyli odpowiedzialnie” - III miejsce w etapie wojewódzkim
 16. konkurs informatyczny” – IV miejsce w etapie miedzyszkolnym
 17. konkurs informatyczny Simba 3D L.O.G.O - - III miejsce w etapie ogólnopolskim
 18. konkurs j. angielskiego – finalista  w etapie gminnym
 19. konkurs sportowy piłka nożna chłopców – III miejsce w etapie gminnym, II w etapie międzygminnym
 20.  konkurs sportowy koszykówka – II miejsce w etapie gminnym
 21. - konkurs sportowy biegi przełajowe – udział w etapie powiatowym
 22. konkurs  recytatorski – udział w etapie gminnym
 23.  „Mały Mistrz Matematyki” –  udział  w etapie gminnym
 24. Konkurs „ Omnibus” – udział w etapie gminnym
 25. Konkurs „ Dexter”  - udział w etapie gminnym
 26. Konkurs matematyczny „Kangur”- udział
 27.  Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – udział w etapie powiatowym
 28. X międzyszkolny konkurs Pieśni Legionowej i Żołnierskiej – III miejsce w etapie międzygminnym
 29. konkurs biblijny  – II i III miejsca w etapie dekanalnym
 30. XI przegląd grup jasełkowych – I miejsce  w etapie gminnym
 31. wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia  
 32. Udział w programach i projektach:

 2. Uczniowie klas 0-III uczestniczyli  w programach i projektach:

„ Szklanka mleka”
„ Owoce w szkole”
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkól podstawowych Gminy Wolbrom.
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
„ Śniadanie daje moc”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Czyste powietrze”
„ Mam 6 lat”
„ Już pływam”
„ Czysta Małopolska”

   Uczniowie klas IV-VI  uczestniczyli  w programachi projektach:

„ Szklanka mleka”
„ Mam kota na punkcie mleka”
„ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
„ Już pływam”
„ Czysta Małopolska”
„ Odblaskowa Szkoła”

3.  Uczestniczenie w akcjach:

 -„ Pomocna dłoń”
- „ Pomóż i Ty”
- „ Nakrętki”
- „Góra Grosza”
- „ Zbiórka zywności dla „ Ochronki Betlejem” w Wolbromiu
- „ I Ty możesz zostać sw. Mikolajem”
- Caritas
- „ Ratujemy i uczymy ratować

4. Wycieczki:

- wyjazdy do Domu Kultury w Wolbromiu ( film „ RIO 2”, film „ Kraina Lodu’, teatrzyk „    
Koziołek Matołek”, spotkanie z Mikołajem)
- Kraków 1 dzień – kl.O-III
- Częstochowa 1 dzień – kl. II i III
- Góry Świętokrzyskie 1 dzień – kl. IV- VI
- Zakopane 2 dni – kl. VI
- Ustronie Morskie „ zielona szkoła” 11 dni – kl. IV – VI ( 23 uczniów )

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa,  III Piknik Rodzinny;

 1. Udział rodziców, partnerów i przedstawicieli władz gminnych w ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez wizytatorów z Kuratorium Oświaty w Krakowie
 2. Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
 3. Wielopokoleniowa wycieczka szkolna;
 4. Akcje:

- zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
- pozyskiwanie funduszy na cele szkoły

 1. Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
 2. Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne

6. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkleniach, konferencjach  itp.

 Nauczyciele brali udział w  szkoleniach wewnętrznych nt.:

- „ Emisja głosu” – wszyscy nauczyciele
- „ Praca w klasach łączonych” – wszyscy nauczyciele
- „ Organizacja ewaluacji zewnętrznej” – wszyscy nauczyciele
- ‘ Zagrożenia plynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i internetu przez młodych ludzi” – wszyscy nauczyciele
- „ Jak rozpoznać, że z dzieckiem dzieje się coś zlego”- wszyscy nauczyciele

 Szkoleniach  zewnętrznych :

- studia doktoranckie
w zakresie historii – . M. Makowski

- studia podyplomowe
„ Informatyka z administracja sieciami komputerowymi” – . S. Kowal

Szkolenia:
- „ Arkusz dla dyrektorów jednostek sprawozdawczych’ – B. Szatan, A. Wójcik

warsztaty:
- ‘ Praca w klasach łączonych’ –  A. Wójcik, D. Mól. E. Micyk, E. Misiek, M. Makowski
- „ Sześciolatek uczniem klasy pierwszej’ – A. Barczyk
- „ TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicanie lekcji „ – D. Mól
- „ Depresja u dzieci w wieku szkolnym”- E. Micyk, B. Szatan
- „ Zagrożenia w sieci” – E. Micyk
- „ Ekstra szkoła dziś i jutro”- D. Mól
- Prawne aspekty pracy nauczyciela” – E. Misiek
- „ Samotność globalna nastolatka” – E. Misiek
- ‘ Podcięte skrzydła” – E. Misiek
Konferencje:
- ‘ Zadania dyrektora szkoły” – B. Szatan
- „ Jak wspierać wszechstronny rozwój dziecka „ – A. Barczyk
-„Stres jako nieodłączny towarzysz ucznia i nauczyciela; refleksje w kontekście sprawdzianów i egzaminów” – M. Makowski
- w zakresie j. angielskiego – M. Makowski

Szkolenia on-line
„ Recepta na edukację, czyli jak nauczać w nowej rzeczywistości szkolnej’  – D. Mól
- „ Edukacja XXI wieku” – M. Makowski
- „ Praca zuczniami dyslektycznymi” _ M. Makowski
- „ Dokumentacja szkolna”- M. Makowski
- „ Diagnoza szkolna” – M. Makowski

 7. Promocja szkoły:

Uzyskanie bardzo wysokiego wyniku realizacj wymagań w ewaluacji zewnetrznej.

 1. Wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez KO w Krakowie „ Mam 6 Lat”,
 1. Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
 2. Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
 3.  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem, opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
 4. organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
 5. organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
 6. zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne, organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom zdolnym;
 7. udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 8. udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;

8. Inne.

Pozyskanie pomocy w postaci dofinansowania obiadów dla uczniów  z rodzin potrzebujących wsparcia;

 • zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w formie stażu
 • stworzenie podobnie jak w roku ubiegłym możliwości odbycia praktyki studenckiej przez 2 studentów,
 • tworzenie i aktualizowanie gazetek klasowych, szkolnych i okolicznościowych przez uczniów naszej szkoły;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu , Urzędem Pracy w Olkuszu i Miechowie, oddziałem KRUS, Kuratorem Sądowym, Parafią, Klubem Planeta z Charsznicy, innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu itp.

 

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik