Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2012/2013

  SPRAWDZIAN PO KLASIE  VI  2013 –  III  MIEJSCE W  GMINIE

I. Udział w konkursach:

 • Konkurs Plastyczny „Tropami Kultury Meksyku ”-   udział w etapie powiatowym;
 • Diecezjalny Konkurs  Plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”- III miejsce i 1 wyróżnienie w etapie międzygminnym;
 • Międzynarodowy Konkurs  Tematyczny „  Tadeusz Kościuszko – nasz patron ” – wyróżnienie  w kategorii język angielski w etapie ogólnopolskim;
 • Międzynarodowy Konkurs  Tematyczny „  Tadeusz Kościuszko – nasz patron ” – udział w konkursie plastycznym;
 • Konkurs Ortograficzny „” –udział w etapie międzyszkolnym gminnym;
 • Konkurs Recytatorski – udział w etapie gminnym;
 •  „Mały Mistrz Matematyki” –  X  miejsce  w etapie gminnym;
 • Konkurs „ Omnibus” – udział w etapie gminnym;
 • Konkurs „ Dexter”  - udział w etapie gminnym;
 • Konkurs matematyczny „Kangur”- 2 wyróżnienia;
 •  Konkurs  plastyczny „ Cuda i dziwy” – udział w etapie powiatowym;
 • Międzygminny Jubileuszowy Przegląd Pieśni Legionowej i Żołnierskiej – udział;
 • Małopolski Kuratoryjny Konkurs Przyrodniczy – udział;
 • Małopolski Kuratoryjny  Konkurs Biblijny– udział;
 • Konkurs biblijny  – II i III miejsca w etapie dekanalnym;
 • X przegląd grup jasełkowych – II miejsce  w etapie gminnym;
 • XXIII Powiatowy Festiwal Kultury 2013 – konkurs plastyczny „ Eko- parasol” – I i III miejsce w etapie powiatowym;
 • XXIII Powiatowy Festiwal Kultury 2013 – formy muzyczne - udział;
 • Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej Wolbrom 2013 – konkurs muzyczny  – III miejsce w etapie gminnym;
 • Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej Wolbrom 2013 - udział w etapie gminnym;
 • Miejsko- gminny Konkurs Języka Angielskiego – udział w etapie międzyszkolnym;
 • Konkurs organizowany przez SKOK Jaworzno – konkurs wiedzy – IV miejsce i konkurs plastyczny V miejsce w etapie międzygminnym;
 • Konkurs Plastyczny  organizowany przez KRUS  -  III miejsce  w etapie gminnym;
 • Miejsko- Gminny Turniej Koszykówki – III miejsce w etapie gminnym;
 • Miejsko- Gminny Turniej Piłki Ręcznej – III miejsce w etapie gminnym;
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe – I miejsce w etapie gminnym;
 • Sztafetowe Biegi Przełajowe   - IV miejsce w etapie powiatowym;
 • Małopolski Kuratoryjny Konkurs „ Mam 6 lat” -  udział;
 • wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia;

II. Udział w programach i projektach:

 • „ Szklanka mleka”;
 • „ Owoce w szkole”;
 • „ 5 Porcji owoców i warzyw”;
 • „ Zajęcia dodatkowe w ramach indywidualizacji nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Wolbrom;
 • „ Klub Bezpiecznego Puchatka”;
 • „ Odblaskowa Szkoła”;
 • „ Śniadanie daje moc”;
 • „ Mam kota na punkcie mleka”;
 • „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”;
 • „ Szkoła Podstawowa dobrym startem w przyszłość”;
 • „ Mam 6 lat”;
 • „ Czyste powietrze”.

III. Uczestniczenie w akcjach:

 • „I ty możesz zostać św. Mikołajem”;
 • Zbiórka żywności  dla podopiecznych Ochronki „Betlejem” w Wolbromiu;
 • „Pomóż i Ty”;
 • „Góra Grosza”;
 • „Pomocna Dłoń”;
 • „Na wszelki wypadek”.

IV. Wycieczki:

 • Spotkanie Mikołajkowe w Domu Kultury w Wolbromiu;
 • Wycieczka szkolna  do Wrocławia ( 2– dniowa, kl. V i VI);
 • Pielgrzymka dzieci szkolnych do Łagiewnik ( kl. II );
 • „Zielona Szkoła”  Ustronie Morskie;
 • Wycieczki do Domu Kultury w Wolbromiu na  konkursy, filmy i spektakle teatralne dla dzieci;
 • Wycieczka do muzeum  Pożarnictwa i Muzeum Afrykanistycznego w Olkuszu;
 • Wycieczka  do Krakowa – Teatr Groteska i Fabryka słodyczy „Ciu - Ciu” ( kl. O- III);
 • Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Krakowie  w ramach projektu „Szkoła Podstawowa Dobrym Startem w Przyszłość”.

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji; Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, zabawa choinkowa,  II Piknik Rodzinny Jeżówka 2013;
 • Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
 • Wielopokoleniowa wycieczka szkolna do Łagiewnik;
 • Akcje: zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek; pozyskiwanie funduszy;
 • Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.;
 • Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne.

VI. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkleniach, konferencjach  itp.

 • „Nowelizacja prawa oświatowego w odniesieniu do statutu szkoły”;
 • „Dziecko krzywdzone - rozpoznanie i interwencja”;
 • „Współczesna edukacja”;
 •  „Świat małego odkrywcy”;
 • „Zadania dyrektora szkoły";
 • „Mądra cyfryzacja”;
 • „Plastyczne pomoce dydaktyczne zgodne ze znowelizowanymi dokumentami katechetycznymi”;
 • „Pierwsza pomoc przedlekarska”;
 • „Rola nauczyciela we wspomaganiu rozwoju dzieci przedszkolnych w celu przygotowania ich do optymalnego startu szkolnego”;
 • „Dziecko z ADHD w szkole”;
 • „Kształcenie umiejętności na lekcjach historii w kontekście obowiązującej podstawy programowej”;
 • „Jak okiełznać kłopotliwe dziecko”;
 • „Rok 1944- sens polskiej historii”;
 • „Czyste powietrze wokół nas”;
 • „Odpowiedzialność interdyscyplinarna dyrektora szkoły i nauczycieli”.

VII. Promocja szkoły:

 • Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom;
 • Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole;
 •  Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem, opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, wycieczki  itp.);
 • organizowanie Dni Otwartych Szkoły;
 • organizowanie imprez o zasięgu lokalnym min. „II Piknik Rodzinny”;
 • zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne, organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom zdolnym;
 • udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 • udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim.

VIII. Inne:

 • pozyskanie pomocy w postaci dofinansowania obiadów dla uczniów  z rodzin potrzebujących wsparcia;
 • zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w formie stażu;
 • stworzenie podobnie jak w roku ubiegłym możliwości odbycia praktyki studenckiej przez studentów;
 • tworzenie i aktualizowanie gazetek klasowych, szkolnych i okolicznościowych przez uczniów naszej szkoły;
 • współpraca z Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu , Urzędem Pracy w Olkuszu i Miechowie, oddziałem KRUS, Kuratorem Sądowym, Parafią, Klubem Planeta z Charsznicy, innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu itp.

 

 

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik