Dla rodziców

Osiągnięcia Uczniów Szkoły Podstawowej w Jeżówce

w roku szkolnym 2011/2012

  SPRAWDZIAN PO KLASIE  VI  2012 –  I  MIEJSCE W  GMINIE, IV  W  POWIECIE

 

I. Udział w konkursach:

 1. Konkurs plastyczny „ 20 lat Państwowej Straży Pożarnej”–  III i IV miejsce w etapie gminnym, udział w etapie ogólnopolskim
 2. Konkurs plastyczny „ W królestwie króla Maciusia I” – udział w etapie powiatowym
 3. Konkurs plastyczny „ Rabsztyn jak malowany”– udział w etapie powiatowym
 4. Knkurs plastyczny „ Ekologiczna ozdoba” – udział w etapie wojewódzkim
 5. Konkurs plastyczny „ Palmy, pisanki i inne ozdoby” –  2 wyróżnienia w etapie gminnym
 6. Konkurs plastyczny „Tropami Kultury Francji ”-  I miejsce w etapie powiatowym
 7. Konkurs  plastyczny „ Tryptyk wielkanocny”- II miejsce w etapie międzygminnym
 8. Konkurs  tematyczny „ O wolność Rzeczypospolitej Tadeusz Kościuszko i Książe Józef Poniatowski- żołnierze wolności”  - udział w etapie rejonowym
 9. Konkurs wiedzy „ Bądź bezpieczny w Internecie” – udział w etapie powiatowym
 10. Konkurs czytelniczy „ Na szlaku szkolnej przygody” – II i VI miejsce w etapie międzyszkolnym gminnym
 11. Konkurs recytatorski – udział w etapie gminnym
 12.  „Mały Mistrz Matematyki” –  VI miejsce  w etapie gminnym
 13. Konkurs „ Omnibus” – udział w etapie gminnym
 14. Konkurs „ Dexter”  - udział w etapie gminnym
 15. Konkurs matematyczny „Kangur”- 2 wyróżnienia
 16. Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – udział w etapie powiatowym
 17. Konkurs „ Akademia Przezornego Ucznia” –  3 laureatów  I etapu konkursu i udział w etapie    ogólnopolskim
 18. IX międzyszkolny konkurs Pieśni Legionowej i Żołnierskiej – udział w etapie międzygminnym
 19. Małopolski kuratoryjny konkurs przyrodniczy – udział w II etapie rejonowym
 20. Małopolski konkurs biblijny kuratoryjny  – udział w etapie szkolnym
 21. Konkurs biblijny  – II i III miejsca w etapie dekanalnym
 22. X przegląd grup jasełkowych – III miejsce  w etapie gminnym
 23. XII Powiatowy Festiwal Kultury Teatralia – wyróżnienie w etapie powiatowym
 24. Przegląd Szkolnej Twórczości Artystycznej Wolbrom 2012 – udział w etapie gminnym
 25. XXVI Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „ Bajdurek” – III miejsce  w etapie powiatowym
 26. konkurs organizowany przez SKOK Jaworzno – udział w etapie wojewódzkim
 27. Gra Miejska „ Miasto Wodne” – udział w etapie gminnym
 28. wiele konkursów szkolnych – udział, nagrody i wyróżnienia

 

II. Udział w programach i projektach:

„ Szklanka mleka”
„ Owoce w szkole”
„ 5 Porcji owoców i warzyw”
„ Warto być dobrym”
„ Szkoła podstawowa dobrym startem w przyszłość”
„ Klub Bezpiecznego Puchatka”
„ Odblaskowa Szkoła”
‘ Akademia Przezornego Ucznia”
„ Śniadanie daje moc”

 

III. Uczestniczenie w akcjach:

     „ Kampania wodna- studnia dla Sudanu
     „ Polska Akcja Humanitarna”
„ I ty możesz zostać św. Mikołajem”
Zbiórka żywności i przyborów szkolnych dla podopiecznych Ochronki „ Betlejem” w Wolbromiu
„ Pomóż i Ty”
„ Dajmy dzieciom nadzieję”
„ Góra Grosza”
„ Pomocna Dłoń”
„ Na wszelki wypadek”

 

IV. Wycieczki:

 1. Spotkanie Mikołajkowe w Klub „ Planeta”  w Charsznicy;
 2. Wycieczka szkolna  do Wisły ( 3 – dniowa, kl. VI)
 3. Pielgrzymka dzieci szkolnych do Łagiewnik ( kl. II )
 4. „Zielona Szkoła” Junoszyno ( wspólnie z uczniami ZS z Wierzchowiska)
 5. Wycieczka do Sosnowca na rewię na lodzie „ Śpiąca Królewna”
 6. Wycieczki do Domu Kultury w Wolbromiu
 7. Wycieczka do muzeum „ Podziemia Rynku” w Krakowie ( kl. IV- VI)
 8. Wycieczka  do Zatoru ( kl. O- III)
 9. Wycieczka do Ogrodzieńca ( Park Miniatur )
 10. Wycieczka do wytwórni bombek choinkowych w Miechowie ( kl. V)
 11. Wycieczka do Krakowa ( Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kopiec Kościuszki, radio RMF)
 12. Wycieczka do Krakowa i Ojcowa w ramach projektu „ Szkoła Podstawowa Dobrym Startem w Przyszłość”

 

V. Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 1. Imprezy okolicznościowe – święto ziemniaka, ślubowanie klasy I, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa, Wigilia , Jasełka w szkole i w miejscowym Kościele, Dzień Babci i Dzień Dziadka, , zabawa choinkowa,  I Piknik Rodzinny;
 2. Przedstawienia okolicznościowe dla społeczności lokalnej;
 3. Wielopokoleniowa wycieczka szkolna;
 4. Akcje:

- zbierania zużytych baterii, makulatury, puszek
- pozyskiwanie funduszy na plac zabaw

 1. Pomoc w przygotowaniach i uczestniczenie rodziców i mieszkańców wsi w uroczystościach szkolnych, konkursach itp.
 2. Wykonywanie oprawy muzycznej imprez szkolnych przez miejscowe zespoły muzyczne.

 

VI. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, udział w kursach, szkleniach, konferencjach  itp.

 1. „ Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
 2. „ Technika w  kształceniu”
 3. „ Niebieska Karta”
 4.  „Przemoc w rodzinie”
 5. „ Praca z tablica intraktywną’
 6. „ Sześciolatek w szkole”
 7. "Podnoszenie efektywności nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi”
 8. „Kontrola zarządcza”
 9. „Wspieranie rozwoju dziecka”
 10. „Pierwsza pomoc przedlekarska”
 11. „Podsumowanie nadzoru pedagogicznego roku szkolnym 2011/2012 w zakresie ewaluacji wewnętrznej”
 12. „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
 13. „Vulcan”
 14. „Ryzyko zawodowe i BHP na stanowisku pracy”
 15. „Polska Akcja Humanitarna – Studnia dla Sudanu”
 16. "Koordynacja działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej ewakuacji pracowników”
 17. „Współczesne syndromy katechetów”
 18. "Multimedia w katechezie”
 19. „Wychowanie do wartości przez milość”

 

VII. Promocja szkoły:

 1. Promocja szkoły w prasie lokalnej (artykuły i zdjęcia relacjonujące uroczystości szkolne), na stronie internetowej szkoły, wsi i Gminy Wolbrom
 2. Wynajmowanie sali gimnastycznej  znajdującej się przy szkole
 3. Udział dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na uroczystościach organizowanych przez szkołę (m.in. święto ziemniaka , spotkanie z Mikołajem, opłatek,  zabawa choinkowa,  dni otwarte w szkole, Dzień Dziecka, wycieczki );
 4. Organizowanie Dni Otwartych Szkoły;O
 5. Organizowanie imprez o zasięgu lokalnym
 6. Zajęcia pozalekcyjne – kółka przedmiotowe, sportowe, artystyczne, organizowanie pomocy uczniom mającym problemy w nauce i uczniom zdolnym;
 7. Udział w konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 8. Udział w akcjach, projektach i programach o zasięgu ogólnopolskim;

 

VIII. Inne:

  • Pozyskanie pomocy w postaci dofinansowania obiadów dla uczniów  z rodzin potrzebujących wsparcia;
  • Zorganizowanie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej w formie stażu
  • Stworzenie podobnie jak w roku ubiegłym możliwości odbycia praktyki studenckiej przez 2 studentki
  • Skorzystanie z oferty pracy wolontarystycznej w oddziale przedszkolnym studentki pedagogiki
  • Tworzenie i aktualizowanie gazetek klasowych, szkolnych i okolicznościowych przez uczniów naszej szkoły;
  • Współpraca z Policją, Strażą Miejską , Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Wolbromiu, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Kultury w Wolbromiu, Miejską Biblioteką Publiczną w Olkuszu , Urzędem Pracy w Olkuszu i Miechowie, oddziałem KRUS, Kuratorem Sądowym, Parafią, Klubem Planeta z Charsznicy, innymi placówkami oświatowymi z terenu gminy, powiatu itp.

   

   

   

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik