Dla rodziców

historia szkoły

Pierwsze wzmianki na temat powstania Szkoły Podstawowej w Jeżówce sięgają 1866r.

Kronika szkolna Publicznej Szkoły Powszechnej w Jeżówce, gminy Tczyca powiatu miechowskiego do w września 1923
z niewiadomej przyczyny nie była prowadzona.

Wiadomości mniej więcej od 1896 do 1923 nabyte są od pana Leona Kośmidra - mieszkańca wsi Jeżówka.

Przedstawiają się one następująco:

 • początek istnienia szkoły względnie nauczania sięgają 1896r.;

 • pierwsza szkoła mieściła się w budynku wynajętym, a nauczanie w niej pod kierunkiem pana Frankiewicza trwało cztery lata (do 1900);

 • w 1900 r. wybudowano szkołę drewnianą, była to szkoła jednoklasowa. Nauczycielami kolejno byli: p. Jaworski,
  p. Orłowski, p. Czeczot. P. Jędrzejewski;

 • w 1906 r. rozpoczęto budowę szkoły murowanej, którą ukończono w 1908, a pierwszym w niej nauczycielem był pan Jan Żółtak;

 • w czasie I Wojny Światowej szkoła została narażona na zniszczenie. Dopiero z chwilą odzyskania niepodległości wznowiono nauczanie pod kierunkiem p. Dorcz;

 • w lutym 1918 r. stanowisko kierownicze szkoły objęła p. Barbara Ulbrichowa, która do stycznia 1920 r. uczyła sama. Z chwilą utworzenia drugiej klasy do pracy została przyjęta p. M. Ryniakówna. Drugą salę utworzono dzieląc jedyne pomieszczenie na dwie części;

 • do 1923 r. nie było zmian w kierownictwie. W szkole uczyło się pięć oddziałów, dwa dodatkowe oddziały uczyły się
  w wynajętej sali w sąsiedniej wsi Wierzbie, gdzie uczyła p. M. Mazurkiewiczówna.

 Od 1923 r. do 1936 kierownikiem szkoły jest p. Eugeniusz Wokal. W tym czasie 31.X. 1934 została założona Szkolna Kasa Oszczędności oparta o PKO (liczyła 60 członków) 22.V.1937 r. szkoła nawiedzona została powodzią, która zniszczyła otoczenie szkoły i zdemolowała budynek.

W sierpniu 1937 r. kierownikiem szkoły zostaje p. Józef Hrycaj. Szkoła i jej otoczenie nie zachwycały; przegnite podłogi, brak szyb, ganek groził zawaleniem, duże braki w ogrodzeniu, brak studni, w szkole i wokół niej duże ilości błota i kamień naniesiony przez powódź.

Październik 1937 - dzięki wójtowi gminy Tczyca p. W. Moskwie rozpoczęto budowę studni na podwórku szkolnym
i ubikacji, w klasach poprawiono piece.

Wrzesień 1939 r.: "1 września obudził mieszkańców wsi ogromny warkot motorów samolotowych i gwizd syreny fabrycznej w Wolbromiu. Ponad szkołą przelatywały niekończące się jedna za drugą eskadry samolotów niemieckich..." Rok szkolny rozpoczął się w październiku 1939 r. mszą świętą w kościele w Tczycy.
Kierownikiem szkoły był p. Józef Hrycaj, który pełnił tę funkcję do 1 lutego 1942 r. Kierownikiem zostaje p. Maria Hrycaj.

W czasie okupacji nauka toczy się normalnym trybem. Nie uczą jednak historii i geografii. Pani Maria Hrycaj we wrześniu 1943 r. organizuje grupowe douczanie zabronionych przedmiotów: "Dzieci są z tego bardzo dumne i pilnie strzegą powierzonej im tajemnicy".

Styczeń 1944 r. - szkole nie przydzielono żadnych materiałów opałowych "wobec czego prowadzenie lekcji w prawie zupełnie nie ogrzanych salach jest bardzo ciężkie". 16 i 17 stycznia 1945r. przez Jeżówkę uciekają wojska wroga.
Byli to ostatni Niemcy. Do Jeżówki przybyły pierwsze oddziały wojsk radzieckich. Przez kilka dni szkoła była zajęta na szpital wojskowy.

W marcu 1945 r. w Wolbromiu uruchomiono Gimnazjum Ogólnokształcące, do którego zapisały się prawie wszyscy uczniowie klasy VI.

W marcu 1947 r. kierownikiem szkoły została pani Maria Józefowicz. Szkoła nie wyglądała najlepiej. Nieogrzewany budynek przy 20 stopniowym mrozie nie wyglądał dobrze. Nie nadawał się do wprowadzenia dzieci. Nowy kierownik twierdzi: "trzeba się było z miejsca zabrać do pracy - orka na ugorze!". Zorganizowała cztery oddziały: II, III i IV.

1 marca 1950 r. na stanowisko kierownika szkoły powołana została p. Matylda Pstrąg. Wychowawstwo kl. VII objął
p. Józef Tarka, kl. IV-V. I p. Pstrąg Matylda, kl. II-II p. Jadwiga Kubuśka.

10 października 1950 r. kierownikiem zostaje pan Franciszek Pstrąg. Kolejnym kierownikiem jest pan Władysław Pająk.

Nauczycielami w latach 1955/56 byli: Pająk Stanisława, Katarzyna Kośmider, p. Wołkowska. Szkoła liczyła 145 uczniów.

W 1966 rozpoczęto rozbudowę i remont budynku szkolnego.

Poprzedni okres był uciążliwy dla uczniów i nauczycieli. Nauka odbywała się w dwóch miejscach: w domu
Michaliny i Zenobiusza Żebraków - 3 sale lekcyjne, w budynku dobudowanym do szkoły - 2 sale lekcyjne. W skład grona pedagogicznego wchodzą: Kierownik szkoły Waldemar Dziuba, nauczycielki: Katarzyna Kośmider, Mirosława Kapuśniak, Henryka Żelazna, Helena Maroszek, Maria Dziuba oraz Henryka Hrabia. Do rozbudowanego budynku wprowadzono się
8 września 1967r. Równocześnie wybudowano drewniane budynki gospodarcze.

W roku szkolnym 1970/71 nastąpiły zmiany w gronie pedagogicznym; pożegnano p. Katarzynę Kośmider, a do pracy przybyły Bogusława Kowalczyk, Wanda Suchoszek i Wiesława Kafel (1969r.). Dotychczasowy kierownik szkoły Waldemar Dziuba został powołany do pracy w Wydziale Oświaty i Kultury w Olkuszu. Pełnienie obowiązków kierownika szkoły powierzono Marii Dziuba.

W latach 1970 do 1994 kierownicze stanowisko należało do p. Marii Dziuba, Jerzego Sołtysika i Jana Móla.

W roku 1994 konkurs na stanowisko dyrektora szkoły wygrała p. Jadwiga Synowska. Rok szkolny 1994/95 rozpoczyna nowa dyrektor z nauczycielami w składzie: Danuta Mól, Anna Barczyk, Agata Wójcik, Jolanta Wieczorek, Halina Makowska, Elżbieta Misiek, Wiesława Mazur, Jan Mól, Jerzy Zyguła, Jacek Rusek, Robert Wójcik.

W 1996 r. przy wydatnej pomocy posła Jacka Soski dokonano remontu i przebudowy budynku szkolnego. Zostaje urządzona sala komputerowa. Powstaje boisko sportowe z prawdziwego zdarzenia.

Widok szkoły po remoncie:

 

Dnia 22 września 1996 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 100-lecia nauczania w Szkole Podstawowej
w Jeżówce, nadania imienia Tadeusza Kościuszki oraz wręczenia sztandaru. W uroczystości uczestniczyli:
Dyrektor Departamentu Edukacji Narodowej p. Sikora; Wiceminister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej p. Jacek Soska; Kurator Oświaty w Katowicach p. Jadwiga Pilardy - Kozarzewska oraz przedstawiciele władz gminnych.
W październiku 1997 r. za wkład w rozwój i rozbudowę szkoły dyrektor mgr Jadwiga Synowska otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 W 1998 r. rozpoczęto budowę sali gimnastycznej.

 


 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik