Dla rodziców

dokumenty obowiązyjące w szkole:

Statut Szkoły

pobierz
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
pobierz

Kryteria Ocek Klas I-III

pobierz
Zasady Oceniania Zachowania
pobierz

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

pobierz
Szkolny Zestaw Podręczników
pobierz

Szkolny Program Wychowawczy

pobierz
Szkolny Program Profilaktyki
pobierz

Plan Pracy Koordynatora ds. Bezpieczeństwa

pobierz

 

 

 

 
 

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jeżówce

Aktualizacja: Agata Wójcik   © Robert Wójcik